MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 315 143 117 53 2 788
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 14
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 1 0 1 0 0 6
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 3
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 0 0 0 0 0 2
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 1 0 0 0 1 14
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 1 1 0 0 0 1
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 11
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 1 1 0 0 0 3
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 2 0 1 0 1 2
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 5 0 4 1 0 14
12220 JU v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta 2 2 0 0 0 0
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 1 0 0 0 1 0
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 3
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 1
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
14110 MU - Lékařská fakulta 6 1 4 0 1 47
14210 MU - Filozofická fakulta 6 2 1 2 1 20
14220 MU - Právnická fakulta 3 1 0 2 0 39
14230 MU - Fakulta sociálních studií 1 1 0 0 0 30
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 27 20 1 2 4 56
14330 MU - Fakulta informatiky 5 4 1 0 0 26
14410 MU - Pedagogická fakulta 6 2 1 3 0 19
14510 MU - Fakulta sportovních studií 2 2 0 0 0 27
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 7 4 1 0 2 39
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 2 0 0 1 1 20
15120 UP v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd 0 0 0 0 0 1
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 1 0 1 0 0 3
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 10
15260 UP v Olomouci - Cyrilometodějská teologická fakulta 0 0 0 0 0 1
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 11 8 1 0 2 26
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 3
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 2 0 2 0 0 1
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 0 0 0 0 0 4
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 1 0 1 0 0 1
16370 VFU Brno - Farmaceutická fakulta 2 0 1 0 1 3
17110 OU v Ostravě - Lékařská fakulta 4 0 1 3 0 10
17310 OU v Ostravě - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 4
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 3 2 0 0 1 5
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 1 1 0 0 0 1
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 6 1 2 0 3 10
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 31 10 18 1 2 131
21230 ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická 6 4 2 0 0 14
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 1 0 0 0 1 4
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 10 1 8 1 0 22
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 7 3 3 1 0 21
21450 ČVUT v Praze - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 4
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 0 0 0 0 0 3
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 0 0 0 0 0 3
23210 ZČU v Plzni - Fakulta strojní 3 2 1 0 0 12
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 0 0 0 0 0 3
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 0 0 0 0 0 1
23520 ZČU v Plzni - Fakulta aplikovaných věd 0 0 0 0 0 2
24210 TU v Liberci - Fakulta strojní 9 6 1 1 1 24
24220 TU v Liberci - Fak. mechatron.,inf. a meziob. studií 2 0 2 0 0 3
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní 0 0 0 0 0 1
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 1 0 0 0 1 1
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 0 0 0 0 0 2
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 12 8 2 1 1 15
25530 U Pardubice - Fakulta elektrotechniky a informatiky 0 0 0 0 0 3
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 72 45 13 7 7 115
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 36 15 11 9 1 116
26230 VUT v Brně - Fakulta informačních technologií 7 0 6 1 0 52
26310 VUT v Brně - Fakulta chemická 6 4 1 1 0 16
26410 VUT v Brně - Fakulta architektury 3 0 2 0 1 19
26420 VUT v Brně - Fakulta výtvarných umění 0 0 0 0 0 3
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 7 4 2 1 0 44
27120 VŠB-TU Ostrava - Fakulta stavební 1 0 1 0 0 7
27200 VŠB-TU Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství 7 2 4 1 0 7
27230 VŠB-TU Ostrava - Fakulta strojní 11 0 8 3 0 48
27240 VŠB-TU Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky 1 1 0 0 0 5
27360 VŠB-TU Ostrava - Fak. metalurgie a materiál. inženýrství 4 1 1 1 1 2
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 1 0 0 0 1 2
27900 VŠB-TU Ostrava - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 4
28110 UTB ve Zlíně - Fakulta technologická 13 8 4 1 0 25
28120 UTB ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky 1 0 0 1 0 8
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 8
28140 UTB ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky 2 2 0 0 0 5
28160 UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení 2 2 0 0 0 1
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 2 0 2 0 0 2
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 0 0 0 0 0 5
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 0 0 0 0 0 1
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 2 0 2 0 0 4
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 0 0 0 0 0 2
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 1 1 0 0 0 2
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 2
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 0 0 0 0 0 1
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 3 1 1 1 0 7
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 1 0 0 1 0 1
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 0 0 0 0 0 2
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 2 0 0 2 0 25
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 1 0 0 1 0 26
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 1 0 1 0 0 4
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 4 1 1 2 0 18
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 0 0 0 0 0 3
43900 MENDELU v Brně - Celoškolská pracoviště a rektorát 0 0 0 0 0 7
51110 AMU v Praze - Hudební a taneční fakulta 0 0 0 0 0 1
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 1
51310 AMU v Praze - Filmová a televizní fakulta 0 0 0 0 0 1
54510 JAMU v Brně - Hudební fakulta 0 0 0 0 0 1
54530 JAMU v Brně - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 1
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 3 1 1 0 1 2
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 4 3 0 0 1 0
62900 EPI Kunovice - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6B900 VŠ ek. a manag. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6Q900 Newton College - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 2
6T900 BIBS - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
72900 VŠ obchodní v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
73900 AKADEMIE STING - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7P900 ŠKODA AUTO VŠ - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1