MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech.
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 224 104 71 49 0 572
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 3 1 0 1 1 17
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 1 0 0 1 0 7
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 3
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 0 0 0 0 0 6
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 4 2 1 0 1 13
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 5
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 1
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 0 0 0 0 0 1
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 1
11260 UK v Praze - Katolická teologická fakulta 1 0 0 1 0 0
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 1 0 1 0 0 2
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 2 1 0 1 0 7
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 0 0 0 0 0 2
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 0 0 0 0 0 3
12220 JU v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta 1 1 0 0 0 0
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 1 0 1 0 0 0
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 1 1 0 0 0 1
13530 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 1
14110 MU - Lékařská fakulta 17 3 6 7 1 56
14210 MU - Filozofická fakulta 4 2 0 2 0 17
14220 MU - Právnická fakulta 2 2 0 0 0 14
14230 MU - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 4
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 16 7 3 2 4 32
14330 MU - Fakulta informatiky 6 6 0 0 0 55
14410 MU - Pedagogická fakulta 2 2 0 0 0 13
14510 MU - Fakulta sportovních studií 1 1 0 0 0 15
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 6 3 0 2 1 23
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 2 1 0 1 0 26
15120 UP v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd 1 0 0 0 1 2
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 4
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 5
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 9 5 3 0 1 17
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 0 0 0 0 0 2
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 0 0 0 0 0 3
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 0 0 0 0 0 1
16370 VFU Brno - Farmaceutická fakulta 2 1 0 1 0 5
17110 OU v Ostravě - Lékařská fakulta 1 0 1 0 0 5
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
17310 OU v Ostravě - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 8 7 0 0 1 2
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 2 2 0 0 0 1
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 2 2 0 0 0 1
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 1 0 0 0 1 1
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 2 0 0 1 1 8
21230 ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická 11 2 6 1 2 55
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 1 0 0 1 0 10
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 1 0 1 0 0 7
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 2 1 1 0 0 4
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 9 0 5 4 0 12
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 0 0 0 0 0 2
22320 VŠCHT v Praze - Fakulta technologie ochrany prostředí 0 0 0 0 0 1
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 3 0 0 1 2 1
22340 VŠCHT v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská 0 0 0 0 0 1
23220 ZČU v Plzni - Fakulta elektrotechnická 0 0 0 0 0 3
23310 ZČU v Plzni - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 1
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 1 0 0 0 1 1
23520 ZČU v Plzni - Fakulta aplikovaných věd 1 1 0 0 0 2
24210 TU v Liberci - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 2
24220 TU v Liberci - Fak. mechatron.,inf. a meziob. studií 0 0 0 0 0 6
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní 0 0 0 0 0 1
24900 TU v Liberci - Celoškolská pracoviště 3 2 0 0 1 0
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 0 0 0 0 0 2
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 2 1 0 0 1 2
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 0 0 0 0 0 2
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 4 1 1 2 0 9
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 1 0 1 0 0 2
25530 U Pardubice - Fakulta elektrotechniky a informatiky 5 3 1 0 1 19
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 17 15 1 1 0 25
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 36 11 15 9 1 116
26230 VUT v Brně - Fakulta informačních technologií 10 3 3 4 0 97
26310 VUT v Brně - Fakulta chemická 5 5 0 0 0 11
26410 VUT v Brně - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 1
26420 VUT v Brně - Fakulta výtvarných umění 0 0 0 0 0 2
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 7 6 0 1 0 33
27200 VŠB-TU Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství 1 1 0 0 0 0
27230 VŠB-TU Ostrava - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 2
27240 VŠB-TU Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky 30 22 8 0 0 44
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 1 1 0 0 0 1
27900 VŠB-TU Ostrava - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
28110 UTB ve Zlíně - Fakulta technologická 3 1 0 0 2 1
28120 UTB ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky 1 0 1 0 0 2
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 3
28140 UTB ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky 12 2 8 2 0 24
28160 UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení 1 1 0 0 0 0
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 0 0 0 0 0 1
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 0 0 0 0 0 1
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 0 0 0 0 0 3
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 0 0 0 0 0 1
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 0 0 0 0 0 1
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 0 0 0 0 0 10
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 0 0 0 0 0 1
41340 ČZU v Praze - Fakulta tropického zemědělství 1 0 1 0 0 0
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 2 0 1 0 1 30
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 0 0 0 0 0 8
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 1 1 0 0 0 1
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 5 2 1 2 0 9
43900 MENDELU v Brně - Celoškolská pracoviště a rektorát 1 0 1 0 0 8
51110 AMU v Praze - Hudební a taneční fakulta 0 0 0 0 0 3
51310 AMU v Praze - Filmová a televizní fakulta 0 0 0 0 0 3
54530 JAMU v Brně - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 5
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 9 7 1 1 0 8
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 2 1 0 1 0 1
6T900 BIBS - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 0
72900 VŠ obchodní v Praze - Celoškolská pracoviště 1 0 0 0 1 0
7E900 Unicorn College - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 1