MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
26230 VUT v Brně - Fakulta informačních technologií
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 179 145 10 24 0 677
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 5
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 0 0 0 0 0 1
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 5
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 1
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 0 0 0 0 0 20
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 0 0 0 0 0 2
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 1 1 0 0 0 3
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 1 0 0 1 0 1
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 1 1 0 0 0 0
14110 MU - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 11
14210 MU - Filozofická fakulta 2 1 0 1 0 8
14220 MU - Právnická fakulta 1 0 0 1 0 12
14230 MU - Fakulta sociálních studií 1 1 0 0 0 6
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 1 1 0 0 0 12
14330 MU - Fakulta informatiky 79 77 0 2 0 269
14410 MU - Pedagogická fakulta 3 2 0 1 0 5
14510 MU - Fakulta sportovních studií 0 0 0 0 0 7
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 2 1 0 1 0 22
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 5
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 2 0 0 2 0 4
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 21 20 0 0 1 35
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 2
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 0 0 0 0 0 1
16370 VFU Brno - Farmaceutická fakulta 0 0 0 0 0 1
17110 OU v Ostravě - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
17310 OU v Ostravě - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 4
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 11 10 0 1 0 37
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 2
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 2
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 0 0 0 0 0 2
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 1
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 4
21230 ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická 1 0 1 0 0 18
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 9 3 2 4 0 113
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 0 0 0 0 0 2
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 0 0 0 0 0 3
21450 ČVUT v Praze - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 1
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 0 0 0 0 0 1
23410 ZČU v Plzni - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 1
23520 ZČU v Plzni - Fakulta aplikovaných věd 3 3 0 0 0 2
24220 TU v Liberci - Fak. mechatron.,inf. a meziob. studií 2 1 0 1 0 10
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 1
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 1 1 0 0 0 0
24520 TU v Liberci - Fakulta umění a architektury 0 0 0 0 0 1
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 0 0 0 0 0 1
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 1 0 0 1 0 3
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 0 0 0 0 0 1
25530 U Pardubice - Fakulta elektrotechniky a informatiky 2 2 0 0 0 25
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 6 6 0 0 0 19
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 7 6 0 1 0 52
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 10 3 3 4 0 97
26310 VUT v Brně - Fakulta chemická 0 0 0 0 0 1
26410 VUT v Brně - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 2
26420 VUT v Brně - Fakulta výtvarných umění 0 0 0 0 0 1
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 14 14 0 0 0 42
27240 VŠB-TU Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky 11 5 2 3 1 74
28120 UTB ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky 0 0 0 0 0 5
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 4
28140 UTB ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky 1 1 0 0 0 49
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 1 0 1 0 0 0
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 0 0 0 0 0 1
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 2 1 0 0 1 17
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 0 0 0 0 0 1
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 2
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 0 0 0 0 0 4
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 3 2 0 1 0 53
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 0 0 0 0 0 1
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 0 0 0 0 0 2
43900 MENDELU v Brně - Celoškolská pracoviště a rektorát 1 0 1 0 0 21
51310 AMU v Praze - Filmová a televizní fakulta 0 0 0 0 0 1
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 6 5 0 0 1 7
6E900 VŠ manaž. inf. a ek. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1