MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
26310 VUT v Brně - Fakulta chemická
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 204 55 130 17 2 475
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 3 0 3 0 0 54
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 28
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 1 0 0 0 1 23
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 1 0 1 0 0 12
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 4 0 3 0 1 43
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 6 0 2 0 4 39
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 2
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 1
11270 UK v Praze - Evangelická teologická fakulta 0 0 0 0 0 1
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 3 0 1 0 2 9
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 0 0 0 0 0 1
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 2
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 2 1 0 0 1 1
12220 JU v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta 0 0 0 0 0 2
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 3 1 2 0 0 5
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
13450 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta zdravotnických studií 1 0 1 0 0 0
14110 MU - Lékařská fakulta 23 2 17 2 2 212
14210 MU - Filozofická fakulta 1 1 0 0 0 13
14220 MU - Právnická fakulta 1 0 1 0 0 14
14230 MU - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 6
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 28 16 3 2 7 166
14330 MU - Fakulta informatiky 0 0 0 0 0 3
14410 MU - Pedagogická fakulta 7 5 0 1 1 18
14510 MU - Fakulta sportovních studií 3 0 1 2 0 8
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 1 0 0 0 1 6
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 7 0 5 0 2 108
15120 UP v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd 0 0 0 0 0 14
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 1 0 1 0 0 3
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 22 10 8 0 4 66
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 3 0 2 0 1 5
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 0 0 0 0 0 5
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 4 0 4 0 0 22
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 14 1 8 1 4 28
16370 VFU Brno - Farmaceutická fakulta 8 0 5 0 3 111
17110 OU v Ostravě - Lékařská fakulta 7 0 4 0 3 36
17200 OU v Ostravě - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 2
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 3
17310 OU v Ostravě - Přírodovědecká fakulta 2 0 0 2 0 5
17450 OU v Ostravě - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 0 0 0 0 0 1
19510 SU v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě 0 0 0 0 0 1
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 0 0 0 0 0 1
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 1
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 1 1 0 0 0 1
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 2 0 1 1 0 1
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 16 4 4 0 8 34
22320 VŠCHT v Praze - Fakulta technologie ochrany prostředí 2 0 1 0 1 4
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 14 4 9 0 1 33
22340 VŠCHT v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská 2 1 0 0 1 10
24210 TU v Liberci - Fakulta strojní 1 0 0 1 0 1
24220 TU v Liberci - Fak. mechatron.,inf. a meziob. studií 1 0 1 0 0 1
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 1 0 1 0 0 0
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní 1 0 0 0 1 0
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 1 1 0 0 0 0
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 22 3 14 0 5 31
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 1 0 0 0 1 0
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 1
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 11 4 7 0 0 5
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 6 1 4 1 0 16
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 5 0 5 0 0 11
26230 VUT v Brně - Fakulta informačních technologií 0 0 0 0 0 1
26420 VUT v Brně - Fakulta výtvarných umění 0 0 0 0 0 1
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 2 0 1 1 0 3
27120 VŠB-TU Ostrava - Fakulta stavební 1 0 0 0 1 1
27200 VŠB-TU Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství 1 0 1 0 0 1
27240 VŠB-TU Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky 1 0 1 0 0 0
27350 VŠB-TU Ostrava - Hornicko-geologická fakulta 1 0 1 0 0 0
27360 VŠB-TU Ostrava - Fak. metalurgie a materiál. inženýrství 2 0 1 0 1 1
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 1 1 0 0 0 0
27900 VŠB-TU Ostrava - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 1
28110 UTB ve Zlíně - Fakulta technologická 7 1 3 1 2 21
28120 UTB ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky 0 0 0 0 0 1
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 1
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 1 0 1 0 0 1
28160 UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení 2 1 1 0 0 0
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 0 0 0 0 0 1
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 0 0 0 0 0 1
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 1 0 0 0 1 0
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 4
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 2 1 1 0 0 52
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 1 0 0 1 0 1
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 1 1 0 0 0 5
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 3 0 2 1 0 2
43900 MENDELU v Brně - Celoškolská pracoviště a rektorát 1 0 1 0 0 0