MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
26410 VUT v Brně - Fakulta architektury
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 73 43 20 10 0 296
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 4
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 1
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 1 1 0 0 0 2
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 0 0 0 0 0 1
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 2
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 2
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
13530 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 3
14110 MU - Lékařská fakulta 2 1 0 1 0 2
14210 MU - Filozofická fakulta 5 4 0 1 0 15
14220 MU - Právnická fakulta 1 1 0 0 0 6
14230 MU - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 4
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 7 4 0 2 1 10
14330 MU - Fakulta informatiky 0 0 0 0 0 2
14410 MU - Pedagogická fakulta 1 1 0 0 0 14
14510 MU - Fakulta sportovních studií 0 0 0 0 0 1
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 1 0 0 1 0 10
15120 UP v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd 0 0 0 0 0 1
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 2
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 3
15260 UP v Olomouci - Cyrilometodějská teologická fakulta 0 0 0 0 0 1
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 4
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 1 1 0 0 0 4
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 0 0 0 0 0 1
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 0 0 0 0 0 1
17450 OU v Ostravě - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
17500 OU v Ostravě - Fakulta umění 0 0 0 0 0 1
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 3 2 1 0 0 32
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 2
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 0 0 0 0 0 1
21450 ČVUT v Praze - Fakulta architektury 6 1 4 1 0 143
23210 ZČU v Plzni - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 1
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 0 0 0 0 0 2
23410 ZČU v Plzni - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 2
24520 TU v Liberci - Fakulta umění a architektury 0 0 0 0 0 43
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 0 0 0 0 0 1
25530 U Pardubice - Fakulta elektrotechniky a informatiky 0 0 0 0 0 1
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 54 34 15 5 0 153
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 3 2 0 0 1 19
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 0 0 0 0 0 1
26230 VUT v Brně - Fakulta informačních technologií 0 0 0 0 0 2
26420 VUT v Brně - Fakulta výtvarných umění 0 0 0 0 0 7
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 0 0 0 0 0 3
27120 VŠB-TU Ostrava - Fakulta stavební 2 2 0 0 0 10
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 1
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 15
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 2
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 0 0 0 0 0 1
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 0 0 0 0 0 2
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 0 0 0 0 0 1
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 0 0 0 0 0 4
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 6
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 0 0 0 0 0 1
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 3 2 0 1 0 15
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 0 0 0 0 0 2
43900 MENDELU v Brně - Celoškolská pracoviště a rektorát 0 0 0 0 0 1
52900 AVU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
53900 VŠUP v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 13
54530 JAMU v Brně - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 3
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
79900 Pražská VŠ psychosoc. st. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1