MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
26420 VUT v Brně - Fakulta výtvarných umění
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 6 1 3 2 0 181
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 2
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 2
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 0 0 0 0 0 1
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 2
11260 UK v Praze - Katolická teologická fakulta 0 0 0 0 0 1
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 3
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 3
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 5
13530 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 9
14110 MU - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 2
14210 MU - Filozofická fakulta 1 0 0 1 0 29
14220 MU - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 1
14230 MU - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 8
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 3
14330 MU - Fakulta informatiky 0 0 0 0 0 4
14410 MU - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 26
14510 MU - Fakulta sportovních studií 0 0 0 0 0 1
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 14
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 1
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 2
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 13
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 0 0 0 0 0 2
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 4
17450 OU v Ostravě - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 5
17500 OU v Ostravě - Fakulta umění 1 1 0 0 0 30
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 3
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 0 0 0 0 0 1
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 0 0 0 0 0 1
21450 ČVUT v Praze - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 7
23410 ZČU v Plzni - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 28
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 0 0 0 0 0 1
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní 0 0 0 0 0 1
24520 TU v Liberci - Fakulta umění a architektury 0 0 0 0 0 3
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 0 0 0 0 0 1
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 0 0 0 0 0 1
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 0 0 0 0 0 2
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 4
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 0 0 0 0 0 3
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 0 0 0 0 0 2
26230 VUT v Brně - Fakulta informačních technologií 0 0 0 0 0 1
26310 VUT v Brně - Fakulta chemická 0 0 0 0 0 1
26410 VUT v Brně - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 7
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 58
28140 UTB ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky 0 0 0 0 0 2
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 0 0 0 0 0 1
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 0 0 0 0 0 1
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 0 0 0 0 0 1
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 2
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 0 0 0 0 0 1
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 0 0 0 0 0 1
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 0 0 0 0 0 7
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 0 0 0 0 0 2
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 1
52900 AVU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 16
53900 VŠUP v Praze - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 51
54510 JAMU v Brně - Hudební fakulta 0 0 0 0 0 1
54530 JAMU v Brně - Divadelní fakulta 3 0 2 1 0 4
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1