MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 368 117 204 43 4 1366
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 3
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 2
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 3
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 1 0 0 0 1 16
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 1 0 0 0 1 16
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 1
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 1 0 0 0 1 1
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 0 0 0 0 0 3
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 6
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 0 0 0 0 0 5
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 6
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 10 6 1 0 3 19
12520 JU v Českých Budějovicích - Fakulta rybářství a ochrany vod 1 0 0 0 1 0
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 0 0 0 0 0 1
14110 MU - Lékařská fakulta 2 0 2 0 0 29
14210 MU - Filozofická fakulta 29 8 6 3 12 111
14220 MU - Právnická fakulta 14 0 8 2 4 127
14230 MU - Fakulta sociálních studií 8 1 3 0 4 111
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 27 5 7 2 13 49
14330 MU - Fakulta informatiky 26 7 8 1 10 53
14410 MU - Pedagogická fakulta 26 6 5 2 13 125
14510 MU - Fakulta sportovních studií 11 2 4 3 2 59
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 72 14 36 6 16 455
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 3
15120 UP v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd 0 0 0 0 0 1
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 1 0 1 0 0 14
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 36
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 10 8 0 0 2 31
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 1 0 1 0 0 25
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 1 1 0 0 0 4
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 0 0 0 0 0 3
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 1 1 0 0 0 8
16370 VFU Brno - Farmaceutická fakulta 0 0 0 0 0 1
17110 OU v Ostravě - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 8
17310 OU v Ostravě - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 2
17450 OU v Ostravě - Pedagogická fakulta 1 0 1 0 0 4
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 2
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 6 4 2 0 0 13
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 1 0 1 0 0 1
18900 U Hradec Králové - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 4
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 3 3 0 0 0 16
19900 SU v Opavě - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 4
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 6
21230 ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická 0 0 0 0 0 3
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 1 0 1 0 0 6
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 1 0 0 0 1 8
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 1 0 0 1 0 2
21450 ČVUT v Praze - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 1
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 3 1 0 1 1 5
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 0 0 0 0 0 1
23210 ZČU v Plzni - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 1
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 0 0 0 0 0 2
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 0 0 0 0 0 9
23520 ZČU v Plzni - Fakulta aplikovaných věd 1 0 0 0 1 0
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 2 1 0 0 1 5
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní 0 0 0 0 0 1
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 0 0 0 0 0 1
24520 TU v Liberci - Fakulta umění a architektury 0 0 0 0 0 1
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 0 0 0 0 0 3
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 6 4 1 1 0 43
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 1 1 0 0 0 7
25530 U Pardubice - Fakulta elektrotechniky a informatiky 0 0 0 0 0 2
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 13 8 3 1 1 56
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 7 2 4 1 0 44
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 7 0 6 1 0 33
26230 VUT v Brně - Fakulta informačních technologií 14 0 14 0 0 42
26310 VUT v Brně - Fakulta chemická 2 1 0 1 0 3
26410 VUT v Brně - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 3
27230 VŠB-TU Ostrava - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 2
27240 VŠB-TU Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky 1 0 1 0 0 7
27350 VŠB-TU Ostrava - Hornicko-geologická fakulta 0 0 0 0 0 2
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 27 22 4 0 1 74
28110 UTB ve Zlíně - Fakulta technologická 1 1 0 0 0 3
28120 UTB ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky 5 4 1 0 0 113
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 16
28140 UTB ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky 2 1 1 0 0 13
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 13
28160 UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení 4 3 0 1 0 5
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 4 0 4 0 0 39
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 3 0 3 0 0 25
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 2 0 1 1 0 28
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 5 0 5 0 0 13
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 1 0 1 0 0 19
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 7 3 1 1 2 22
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 4 0 4 0 0 27
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 0 0 0 0 0 2
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 1 0 1 0 0 4
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 1 0 0 0 1 0
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 1 0 0 1 0 2
41340 ČZU v Praze - Fakulta tropického zemědělství 0 0 0 0 0 1
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 81 12 63 5 1 502
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 1 1 0 0 0 36
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 8 1 3 2 2 63
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 3 2 1 0 0 12
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 1 0 1 0 0 6
43900 MENDELU v Brně - Celoškolská pracoviště a rektorát 5 0 3 2 0 47
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 1
54530 JAMU v Brně - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 4
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 5 4 1 0 0 30
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 2 0 0 2 0 10
63900 VŠH v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6B900 VŠ ek. a manag. - Celoškolská pracoviště 1 0 0 0 1 1
6Q900 Newton College - Celoškolská pracoviště 4 0 2 2 0 4
6R900 Vysoká škola logistiky - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
6T900 BIBS - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 1
73900 AKADEMIE STING - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 6
7B900 Soukr. VŠ ekon. Znojmo - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 6
7C900 Moravská VŠ Olomouc - Celoškolská pracoviště 2 2 0 0 0 2
7E900 Unicorn College - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7G900 VŠ obch. a hotelová - Celoškolská pracoviště 1 0 0 0 1 2
7P900 ŠKODA AUTO VŠ - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2