MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
27120 VŠB-TU Ostrava - Fakulta stavební
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 103 43 42 17 1 195
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 1
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 2
11260 UK v Praze - Katolická teologická fakulta 1 0 1 0 0 0
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
12220 JU v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta 1 1 0 0 0 0
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
13450 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta zdravotnických studií 1 0 0 0 1 0
14110 MU - Lékařská fakulta 1 0 0 0 1 1
14220 MU - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 3
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 1 1 0 0 0 1
14330 MU - Fakulta informatiky 1 0 1 0 0 1
14510 MU - Fakulta sportovních studií 0 0 0 0 0 4
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 0 0 0 0 0 1
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
15120 UP v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd 1 0 0 0 1 0
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 2
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 3 1 0 0 2 1
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 0 0 0 0 0 1
17110 OU v Ostravě - Lékařská fakulta 3 0 2 1 0 2
17200 OU v Ostravě - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 1
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 2
17310 OU v Ostravě - Přírodovědecká fakulta 1 0 0 1 0 2
17450 OU v Ostravě - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 3
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 1 1 0 0 0 1
19510 SU v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě 0 0 0 0 0 1
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 1 1 0 0 0 0
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 11 2 5 2 2 30
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 1 0 0 0 1 0
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 1 0 0 0 1 0
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 0 0 0 0 0 1
21450 ČVUT v Praze - Fakulta architektury 1 0 1 0 0 5
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 0 0 0 0 0 1
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní 1 1 0 0 0 0
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 1 1 0 0 0 0
24520 TU v Liberci - Fakulta umění a architektury 0 0 0 0 0 2
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 0 0 0 0 0 1
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 3 1 1 1 0 3
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 53 31 11 6 5 129
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 1 1 0 0 0 7
26310 VUT v Brně - Fakulta chemická 1 0 0 0 1 1
26410 VUT v Brně - Fakulta architektury 2 0 2 0 0 10
27200 VŠB-TU Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství 8 2 4 2 0 16
27230 VŠB-TU Ostrava - Fakulta strojní 1 0 1 0 0 8
27240 VŠB-TU Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky 4 1 3 0 0 5
27350 VŠB-TU Ostrava - Hornicko-geologická fakulta 0 0 0 0 0 5
27360 VŠB-TU Ostrava - Fak. metalurgie a materiál. inženýrství 5 0 3 1 1 2
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 8 2 5 1 0 5
27900 VŠB-TU Ostrava - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 1
28110 UTB ve Zlíně - Fakulta technologická 0 0 0 0 0 2
28120 UTB ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky 0 0 0 0 0 2
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 2
28140 UTB ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky 0 0 0 0 0 1
28160 UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení 0 0 0 0 0 1
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 1
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 1
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 0 0 0 0 0 1
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 1 0 1 0 0 8
43900 MENDELU v Brně - Celoškolská pracoviště a rektorát 0 0 0 0 0 1
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 7 3 2 2 0 1
6Q900 Newton College - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7M900 ARCHIP - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0