MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
27200 VŠB-TU Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 146 59 64 21 2 92
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 1
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 2
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 0 0 0 0 0 1
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 1 1 0 0 0 0
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 0 0 0 0 0 2
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 1 0 0 1 0 1
13520 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta životního prostředí 0 0 0 0 0 2
14110 MU - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 2
14220 MU - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 2
14230 MU - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 2
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 2
14410 MU - Pedagogická fakulta 1 1 0 0 0 1
14510 MU - Fakulta sportovních studií 2 1 1 0 0 0
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 0 0 0 0 0 1
15120 UP v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd 0 0 0 0 0 1
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 1 0 1 0 0 1
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 3
15260 UP v Olomouci - Cyrilometodějská teologická fakulta 1 0 1 0 0 0
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 9 5 2 1 1 5
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 2 0 2 0 0 1
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 0 0 0 0 0 5
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 0 0 0 0 0 1
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 0 0 0 0 0 1
17110 OU v Ostravě - Lékařská fakulta 6 1 3 2 0 6
17200 OU v Ostravě - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 1
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 2 0 1 1 0 1
17310 OU v Ostravě - Přírodovědecká fakulta 2 0 2 0 0 5
17450 OU v Ostravě - Pedagogická fakulta 1 0 1 0 0 4
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 6 2 1 2 1 5
19900 SU v Opavě - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 2
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 1
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 1 1 0 0 0 3
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 0 0 0 0 0 2
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 1 1 0 0 0 0
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 1 0 1 0 0 3
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 0 0 0 0 0 1
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 0 0 0 0 0 1
23310 ZČU v Plzni - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 1
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 0 0 0 0 0 1
23520 ZČU v Plzni - Fakulta aplikovaných věd 1 0 0 1 0 0
24210 TU v Liberci - Fakulta strojní 1 1 0 0 0 0
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 0 0 0 0 0 1
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 4 1 1 0 2 1
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 1 0 0 1 0 2
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 4 3 1 0 0 11
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 7 4 2 1 0 7
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 1 0 1 0 0 0
26310 VUT v Brně - Fakulta chemická 1 1 0 0 0 1
27120 VŠB-TU Ostrava - Fakulta stavební 8 4 2 2 0 16
27230 VŠB-TU Ostrava - Fakulta strojní 4 0 4 0 0 3
27240 VŠB-TU Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky 20 9 8 2 1 8
27350 VŠB-TU Ostrava - Hornicko-geologická fakulta 11 6 4 0 1 1
27360 VŠB-TU Ostrava - Fak. metalurgie a materiál. inženýrství 6 3 1 1 1 6
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 22 6 14 2 0 8
27900 VŠB-TU Ostrava - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 1
28110 UTB ve Zlíně - Fakulta technologická 3 2 0 0 1 4
28120 UTB ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky 0 0 0 0 0 3
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 1
28140 UTB ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky 2 0 1 1 0 3
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 1
28160 UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení 17 8 6 2 1 9
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 0 0 0 0 0 1
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 0 0 0 0 0 1
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 1 1 0 0 0 1
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 0 0 0 0 0 1
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 1 1 0 0 0 0
41340 ČZU v Praze - Fakulta tropického zemědělství 1 0 0 1 0 0
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 2 0 2 0 0 2
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 0 0 0 0 0 2
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 1 1 0 0 0 1
43900 MENDELU v Brně - Celoškolská pracoviště a rektorát 1 0 1 0 0 2
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 2 1 0 0 1 1
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
68900 VŠ podnikání - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 0