MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
27230 VŠB-TU Ostrava - Fakulta strojní
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 60 47 0 13 0 95
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 2
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 0 0 0 0 0 1
14210 MU - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
14220 MU - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 1
14510 MU - Fakulta sportovních studií 1 1 0 0 0 1
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 0 0 0 0 0 1
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 2
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 1 1 0 0 0 3
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
16370 VFU Brno - Farmaceutická fakulta 0 0 0 0 0 1
17110 OU v Ostravě - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 2
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 2
17310 OU v Ostravě - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 3
17450 OU v Ostravě - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 2
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 1 0 0 1 0 1
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 2 1 0 1 0 1
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 1 1 0 0 0 0
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 1 1 0 0 0 8
21230 ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická 0 0 0 0 0 2
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 2 2 0 0 0 3
24210 TU v Liberci - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 4
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 3 3 0 0 0 5
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 3 2 0 1 0 5
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 11 8 0 3 0 48
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 0 0 0 0 0 2
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 0 0 0 0 0 2
27120 VŠB-TU Ostrava - Fakulta stavební 1 1 0 0 0 8
27200 VŠB-TU Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství 4 4 0 0 0 3
27240 VŠB-TU Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky 7 7 0 0 0 4
27350 VŠB-TU Ostrava - Hornicko-geologická fakulta 1 1 0 0 0 3
27360 VŠB-TU Ostrava - Fak. metalurgie a materiál. inženýrství 10 7 0 3 0 2
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 9 6 0 3 0 8
27900 VŠB-TU Ostrava - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
28110 UTB ve Zlíně - Fakulta technologická 6 5 0 1 0 12
28160 UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení 1 1 0 0 0 0
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 0 0 0 0 0 1
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 0 0 0 0 0 1
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 0 0 0 0 0 2
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 0 0 0 0 0 1
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1