MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
27240 VŠB-TU Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 224 77 117 27 3 284
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 5
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 2
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 1 0 1 0 0 4
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 2
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 3
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 0 0 0 0 0 5
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 0 0 0 0 0 1
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
12520 JU v Českých Budějovicích - Fakulta rybářství a ochrany vod 1 1 0 0 0 0
14110 MU - Lékařská fakulta 2 1 0 0 1 9
14210 MU - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 2
14220 MU - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 6
14230 MU - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 1
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 3 1 2 0 0 2
14330 MU - Fakulta informatiky 3 2 1 0 0 39
14410 MU - Pedagogická fakulta 3 0 2 0 1 0
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 1 0 0 0 1 6
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 1 0 1 0 0 10
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 3
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 5
15260 UP v Olomouci - Cyrilometodějská teologická fakulta 1 0 1 0 0 0
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 17 10 4 2 1 24
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 1 0 1 0 0 2
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 0 0 0 0 0 2
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 0 0 0 0 0 3
16370 VFU Brno - Farmaceutická fakulta 1 0 1 0 0 0
17110 OU v Ostravě - Lékařská fakulta 9 0 7 2 0 18
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 4
17310 OU v Ostravě - Přírodovědecká fakulta 10 0 5 4 1 29
17450 OU v Ostravě - Pedagogická fakulta 4 0 3 1 0 6
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 2 1 0 0 1 4
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 1 0 0 0 1 0
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 4 0 4 0 0 8
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 6 4 0 0 2 8
19900 SU v Opavě - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 2
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 1 0 1 0 0 0
21230 ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická 0 0 0 0 0 6
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 6 3 2 1 0 13
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 1 0 1 0 0 2
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 2 0 1 0 1 1
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 1 0 1 0 0 2
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 1 1 0 0 0 1
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 1 1 0 0 0 0
23310 ZČU v Plzni - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 1
24220 TU v Liberci - Fak. mechatron.,inf. a meziob. studií 1 0 0 1 0 0
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní 0 0 0 0 0 1
24900 TU v Liberci - Celoškolská pracoviště 1 0 0 0 1 0
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 0 0 0 0 0 1
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 1 1 0 0 0 1
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 3 1 0 1 1 2
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 1 0 1 0 0 1
25530 U Pardubice - Fakulta elektrotechniky a informatiky 6 5 1 0 0 8
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 1 1 0 0 0 4
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 1 0 1 0 0 5
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 30 8 22 0 0 44
26230 VUT v Brně - Fakulta informačních technologií 11 2 5 3 1 74
26310 VUT v Brně - Fakulta chemická 1 1 0 0 0 0
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 1 1 0 0 0 7
27120 VŠB-TU Ostrava - Fakulta stavební 4 3 1 0 0 5
27200 VŠB-TU Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství 20 8 9 2 1 8
27230 VŠB-TU Ostrava - Fakulta strojní 7 0 7 0 0 4
27350 VŠB-TU Ostrava - Hornicko-geologická fakulta 17 6 7 2 2 0
27360 VŠB-TU Ostrava - Fak. metalurgie a materiál. inženýrství 7 4 2 0 1 2
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 31 15 11 2 3 14
27900 VŠB-TU Ostrava - Celoškolská pracoviště 8 3 4 0 1 8
28110 UTB ve Zlíně - Fakulta technologická 1 1 0 0 0 1
28120 UTB ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky 0 0 0 0 0 1
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 5
28140 UTB ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky 13 6 4 2 1 19
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 1
28160 UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení 1 0 1 0 0 0
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 4 0 2 1 1 6
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 1 0 0 0 1 1
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 1 1 0 0 0 1
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 1 0 1 0 0 3
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 0 0 0 0 0 4
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 1 0 1 0 0 0
43900 MENDELU v Brně - Celoškolská pracoviště a rektorát 0 0 0 0 0 1
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 2 1 1 0 0 1
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 1 0 0 0 1 0
62900 EPI Kunovice - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 0
68900 VŠ podnikání - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 0
77900 VŠ K.Engliše - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 0