MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
27350 VŠB-TU Ostrava - Hornicko-geologická fakulta
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 187 56 100 27 4 64
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
12520 JU v Českých Budějovicích - Fakulta rybářství a ochrany vod 1 0 0 0 1 0
13410 UJEP v Ústí nad Labem - Filozofická fakulta 1 0 0 1 0 0
13420 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta výr. technologií a 0 0 0 0 0 2
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 1 1 0 0 0 1
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 1 0 1 0 0 0
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 3 1 1 0 1 2
13520 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta životního prostředí 2 0 1 0 1 1
14110 MU - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
14210 MU - Filozofická fakulta 1 0 0 1 0 1
14230 MU - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 1
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 3 1 2 0 0 3
14510 MU - Fakulta sportovních studií 1 1 0 0 0 0
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 0 0 0 0 0 1
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 2
15120 UP v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd 0 0 0 0 0 1
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 3
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 1 0 1 0 0 0
15260 UP v Olomouci - Cyrilometodějská teologická fakulta 2 1 1 0 0 0
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 7 4 2 1 0 5
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 1 0 1 0 0 1
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 0 0 0 0 0 1
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 2 0 0 0 2 1
17110 OU v Ostravě - Lékařská fakulta 6 1 4 1 0 5
17200 OU v Ostravě - Fakulta sociálních studií 4 0 2 2 0 3
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 3 0 2 1 0 5
17310 OU v Ostravě - Přírodovědecká fakulta 8 1 6 1 0 5
17450 OU v Ostravě - Pedagogická fakulta 6 0 6 0 0 4
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 0 0 0 0 0 1
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 5 0 4 1 0 6
19510 SU v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě 0 0 0 0 0 2
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 20 9 2 6 3 3
19900 SU v Opavě - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 1 1 0 0 0 2
21230 ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická 0 0 0 0 0 1
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 0 0 0 0 0 1
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 1 1 0 0 0 0
22320 VŠCHT v Praze - Fakulta technologie ochrany prostředí 2 1 1 0 0 0
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 1 1 0 0 0 0
23220 ZČU v Plzni - Fakulta elektrotechnická 0 0 0 0 0 1
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 1 0 1 0 0 0
23520 ZČU v Plzni - Fakulta aplikovaných věd 1 0 1 0 0 0
24210 TU v Liberci - Fakulta strojní 1 0 1 0 0 0
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 1 1 0 0 0 1
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 0 0 0 0 0 1
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 1 0 0 0 1 0
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 1 0 1 0 0 1
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 1 1 0 0 0 3
26310 VUT v Brně - Fakulta chemická 1 1 0 0 0 0
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 0 0 0 0 0 2
27120 VŠB-TU Ostrava - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 5
27200 VŠB-TU Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství 11 4 6 0 1 1
27230 VŠB-TU Ostrava - Fakulta strojní 1 0 1 0 0 3
27240 VŠB-TU Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky 17 7 6 2 2 0
27360 VŠB-TU Ostrava - Fak. metalurgie a materiál. inženýrství 27 8 11 2 6 6
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 39 13 21 3 2 11
27900 VŠB-TU Ostrava - Celoškolská pracoviště 2 0 2 0 0 1
28110 UTB ve Zlíně - Fakulta technologická 2 0 2 0 0 0
28140 UTB ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky 1 0 0 0 1 0
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 1 0 1 0 0 0
28160 UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení 1 0 1 0 0 0
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 3 0 1 1 1 0
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 2 0 1 0 1 0
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 1 0 0 1 0 0
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 3 0 3 0 0 1
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 1 0 1 0 0 0
43900 MENDELU v Brně - Celoškolská pracoviště a rektorát 0 0 0 0 0 1
54530 JAMU v Brně - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 1
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 3 1 1 0 1 0
64900 VŠ finanční a správní - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 0
68900 VŠ podnikání - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
6T900 BIBS - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 0
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 0
78900 Anglo-amer. VŠ - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 0
7C900 Moravská VŠ Olomouc - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
7J900 VŠSS Havířov - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0