MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
27360 VŠB-TU Ostrava - Fak. metalurgie a materiál. inženýrství
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 124 34 63 25 2 49
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 1 0 1 0 0 0
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 1
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 1
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 1
13420 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta výr. technologií a 1 0 1 0 0 0
13450 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta zdravotnických studií 1 1 0 0 0 0
14110 MU - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 2
14210 MU - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
14220 MU - Právnická fakulta 2 1 0 1 0 1
14230 MU - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 1
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 1 0 0 0 1 1
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 0 0 0 0 0 1
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 2
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 1
15260 UP v Olomouci - Cyrilometodějská teologická fakulta 1 0 1 0 0 0
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 1 1 0 0 0 3
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 1 0 1 0 0 0
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 0 0 0 0 0 1
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 0 0 0 0 0 1
17110 OU v Ostravě - Lékařská fakulta 5 0 4 1 0 6
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
17310 OU v Ostravě - Přírodovědecká fakulta 3 0 3 0 0 2
17450 OU v Ostravě - Pedagogická fakulta 5 0 4 1 0 1
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 1 1 0 0 0 0
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 2 0 2 0 0 0
19510 SU v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě 0 0 0 0 0 1
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 6 0 3 3 0 0
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 1 0 1 0 0 1
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 3 0 1 0 2 0
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 0 0 0 0 0 1
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 1 0 0 0 1 0
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 0 0 0 0 0 1
24210 TU v Liberci - Fakulta strojní 2 0 1 1 0 0
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní 1 0 0 0 1 0
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 5 3 1 1 0 0
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 1 1 0 0 0 1
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 1 1 0 0 0 1
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 4 1 1 1 1 2
26310 VUT v Brně - Fakulta chemická 2 1 0 0 1 1
27120 VŠB-TU Ostrava - Fakulta stavební 5 3 0 1 1 2
27200 VŠB-TU Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství 6 1 3 1 1 6
27230 VŠB-TU Ostrava - Fakulta strojní 10 0 7 3 0 2
27240 VŠB-TU Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky 7 2 4 0 1 2
27350 VŠB-TU Ostrava - Hornicko-geologická fakulta 27 11 8 2 6 6
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 15 5 6 3 1 10
27900 VŠB-TU Ostrava - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
28110 UTB ve Zlíně - Fakulta technologická 11 5 4 1 1 1
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 1
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 2 0 1 1 0 0
28160 UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení 2 1 1 0 0 0
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 0 0 0 0 0 2
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 0 0 0 0 0 1
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 0 0 0 0 0 1
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 0 0 0 0 0 2
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 0 0 0 0 0 1
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 1
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 0 0 0 0 0 1
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 2 0 2 0 0 0
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 2 1 1 0 0 0
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 2 1 1 0 0 0
68900 VŠ podnikání - Celoškolská pracoviště 3 0 1 2 0 0
6S900 VŠ zdravotnická - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 0
75900 Metropolitní univerzita - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 0