MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 893 218 602 60 13 781
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 2 0 2 0 0 1
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 1 0 0 0 1 0
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 3
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 2 0 1 0 1 2
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 3
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 13 2 7 0 4 34
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 1 0 1 0 0 16
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 1
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 1 0 1 0 0 1
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 1 0 0 0 1 2
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 8
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 0 0 0 0 0 2
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 5 2 1 0 2 4
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 0 0 0 0 0 1
14110 MU - Lékařská fakulta 3 0 0 0 3 11
14210 MU - Filozofická fakulta 8 1 6 0 1 13
14220 MU - Právnická fakulta 31 0 20 3 8 61
14230 MU - Fakulta sociálních studií 20 0 10 0 10 44
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 7 0 5 0 2 5
14330 MU - Fakulta informatiky 4 0 1 0 3 4
14410 MU - Pedagogická fakulta 11 4 4 0 3 13
14510 MU - Fakulta sportovních studií 2 1 0 0 1 10
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 46 4 32 0 10 112
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 2 0 2 0 0 7
15120 UP v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd 5 1 1 1 2 3
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 21 0 21 0 0 41
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 22 0 17 0 5 67
15260 UP v Olomouci - Cyrilometodějská teologická fakulta 1 0 0 1 0 0
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 43 13 18 1 11 28
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 13 1 7 1 4 33
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 6 0 5 1 0 7
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 1 0 1 0 0 0
16370 VFU Brno - Farmaceutická fakulta 2 0 1 0 1 0
17110 OU v Ostravě - Lékařská fakulta 6 0 4 2 0 15
17200 OU v Ostravě - Fakulta sociálních studií 4 0 3 1 0 19
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 26 0 23 3 0 70
17310 OU v Ostravě - Přírodovědecká fakulta 18 1 13 3 1 37
17450 OU v Ostravě - Pedagogická fakulta 20 0 17 3 0 68
17500 OU v Ostravě - Fakulta umění 0 0 0 0 0 3
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 1 0 0 0 1 2
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 4 1 1 1 1 7
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 17 3 13 1 0 33
19510 SU v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě 33 9 15 0 9 27
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 151 100 33 5 13 121
19900 SU v Opavě - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 11
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 1 0 1 0 0 2
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 1 0 0 0 1 0
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 4 0 2 1 1 3
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 0 0 0 0 0 1
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 1 0 0 0 1 0
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 5
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 1 0 1 0 0 3
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 0 0 0 0 0 2
24210 TU v Liberci - Fakulta strojní 1 0 0 0 1 0
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 2 0 1 0 1 1
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní 1 1 0 0 0 0
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 1 0 0 0 1 0
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 2 0 1 0 1 0
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 2 1 1 0 0 1
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 29 9 9 0 11 25
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 2 0 2 0 0 7
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 1
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 8 1 4 0 3 1
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 1 0 0 0 1 2
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 1 0 1 0 0 1
26310 VUT v Brně - Fakulta chemická 1 0 1 0 0 0
26410 VUT v Brně - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 1
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 27 4 22 0 1 74
27120 VŠB-TU Ostrava - Fakulta stavební 8 5 2 1 0 5
27200 VŠB-TU Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství 22 14 6 2 0 8
27230 VŠB-TU Ostrava - Fakulta strojní 9 0 6 3 0 8
27240 VŠB-TU Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky 31 11 15 2 3 14
27350 VŠB-TU Ostrava - Hornicko-geologická fakulta 39 21 13 3 2 11
27360 VŠB-TU Ostrava - Fak. metalurgie a materiál. inženýrství 15 6 5 3 1 10
28110 UTB ve Zlíně - Fakulta technologická 2 0 0 1 1 1
28120 UTB ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky 116 10 89 13 4 156
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 4 0 4 0 0 27
28140 UTB ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky 4 1 3 0 0 7
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 7 0 2 1 4 15
28160 UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení 9 5 0 0 4 8
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 10 0 10 0 0 31
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 16 1 13 0 2 31
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 12 0 8 0 4 21
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 4 1 3 0 0 4
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 22 0 20 2 0 27
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 7 1 1 0 5 7
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 7 1 5 0 1 16
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 0 0 0 0 0 1
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 2 1 0 0 1 0
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 0 0 0 0 0 1
41340 ČZU v Praze - Fakulta tropického zemědělství 2 1 1 0 0 0
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 60 0 59 0 1 65
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 2 0 2 0 0 2
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 9 0 7 0 2 8
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 1 1 0 0 0 0
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 1 0 1 0 0 1
43900 MENDELU v Brně - Celoškolská pracoviště a rektorát 1 0 1 0 0 2
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 1
54530 JAMU v Brně - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 1
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 2 1 1 0 0 2
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 4 2 0 0 2 1
68900 VŠ podnikání - Celoškolská pracoviště 2 0 2 0 0 0
6Q900 Newton College - Celoškolská pracoviště 3 0 2 1 0 0
6R900 Vysoká škola logistiky - Celoškolská pracoviště 3 1 1 1 0 1
75900 Metropolitní univerzita - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
77900 VŠ K.Engliše - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
7C900 Moravská VŠ Olomouc - Celoškolská pracoviště 15 7 3 0 5 7
7J900 VŠSS Havířov - Celoškolská pracoviště 2 0 1 1 0 0
7P900 ŠKODA AUTO VŠ - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1