MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
27900 VŠB-TU Ostrava - Celoškolská pracoviště
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 20 10 9 1 0 27
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 1
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 1 1 0 0 0 0
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 0 0 0 0 0 1
14110 MU - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 2
14220 MU - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 1
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 3
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 2
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 1
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 1 0 1 0 0 3
16370 VFU Brno - Farmaceutická fakulta 0 0 0 0 0 1
17110 OU v Ostravě - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 4
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
17310 OU v Ostravě - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 3
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
19900 SU v Opavě - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 1 0 1 0 0 0
21230 ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická 1 1 0 0 0 1
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 1 0 1 0 0 0
22340 VŠCHT v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská 1 0 1 0 0 0
23520 ZČU v Plzni - Fakulta aplikovaných věd 1 1 0 0 0 0
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 1 1 0 0 0 0
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 1 0 0 1 0 4
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 0 0 0 0 0 2
26310 VUT v Brně - Fakulta chemická 1 1 0 0 0 1
27120 VŠB-TU Ostrava - Fakulta stavební 1 0 1 0 0 1
27200 VŠB-TU Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství 1 1 0 0 0 1
27230 VŠB-TU Ostrava - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 1
27240 VŠB-TU Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky 8 4 3 0 1 8
27350 VŠB-TU Ostrava - Hornicko-geologická fakulta 2 2 0 0 0 1
27360 VŠB-TU Ostrava - Fak. metalurgie a materiál. inženýrství 0 0 0 0 0 3
28110 UTB ve Zlíně - Fakulta technologická 1 0 1 0 0 1