MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
28110 UTB ve Zlíně - Fakulta technologická
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 216 52 132 29 3 240
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 14
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 0 0 0 0 0 2
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 6
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 8 2 2 1 3 8
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 0 0 0 0 0 2
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 0 0 0 0 0 1
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 1 1 0 0 0 0
13420 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta výr. technologií a 1 1 0 0 0 0
13520 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta životního prostředí 1 1 0 0 0 0
14110 MU - Lékařská fakulta 6 1 3 0 2 38
14210 MU - Filozofická fakulta 3 0 2 0 1 5
14220 MU - Právnická fakulta 1 0 0 1 0 4
14230 MU - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 4
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 6 1 4 0 1 20
14330 MU - Fakulta informatiky 0 0 0 0 0 1
14410 MU - Pedagogická fakulta 2 1 0 1 0 5
14510 MU - Fakulta sportovních studií 1 0 1 0 0 9
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 1 0 1 0 0 6
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 3 0 2 0 1 21
15120 UP v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd 2 0 2 0 0 13
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 2 0 1 1 0 4
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 3
15260 UP v Olomouci - Cyrilometodějská teologická fakulta 1 1 0 0 0 0
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 22 6 9 2 5 37
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 4 1 1 2 0 9
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 2 0 2 0 0 4
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 0 0 0 0 0 5
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 8 2 4 0 2 13
16370 VFU Brno - Farmaceutická fakulta 6 0 5 0 1 11
17110 OU v Ostravě - Lékařská fakulta 6 0 5 1 0 11
17310 OU v Ostravě - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 2
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 0 0 0 0 0 1
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 1 0 0 0 1 1
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 7 1 6 0 0 4
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 3 2 1 0 0 2
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 0 0 0 0 0 1
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 0 0 0 0 0 1
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 0 0 0 0 0 1
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 2 1 1 0 0 4
22320 VŠCHT v Praze - Fakulta technologie ochrany prostředí 0 0 0 0 0 1
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 7 0 2 1 4 4
22340 VŠCHT v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská 2 0 0 1 1 0
23210 ZČU v Plzni - Fakulta strojní 1 0 0 1 0 0
24210 TU v Liberci - Fakulta strojní 1 0 1 0 0 0
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní 1 1 0 0 0 1
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 1 0 1 0 0 0
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 9 0 2 1 6 11
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 1 0 0 0 1 0
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 4 1 1 1 1 1
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 3 1 1 1 0 7
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 13 4 8 1 0 25
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 3 0 1 0 2 1
26310 VUT v Brně - Fakulta chemická 7 3 1 1 2 21
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 1 0 1 0 0 3
27120 VŠB-TU Ostrava - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 2
27200 VŠB-TU Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství 3 0 2 0 1 4
27230 VŠB-TU Ostrava - Fakulta strojní 6 0 5 1 0 12
27240 VŠB-TU Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky 1 0 1 0 0 1
27350 VŠB-TU Ostrava - Hornicko-geologická fakulta 2 2 0 0 0 0
27360 VŠB-TU Ostrava - Fak. metalurgie a materiál. inženýrství 11 4 5 1 1 1
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 2 0 0 1 1 1
27900 VŠB-TU Ostrava - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 1
28120 UTB ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky 6 0 5 1 0 17
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 5
28140 UTB ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky 20 5 11 2 2 6
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 10 0 9 1 0 18
28160 UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení 20 10 6 3 1 12
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 0 0 0 0 0 1
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 0 0 0 0 0 1
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 0 0 0 0 0 1
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 3 1 1 0 1 0
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 0 0 0 0 0 1
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 0 0 0 0 0 1
41340 ČZU v Praze - Fakulta tropického zemědělství 1 0 1 0 0 0
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 2 0 2 0 0 4
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 6 0 6 0 0 19
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 1 0 1 0 0 0
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 4 0 2 2 0 5
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 5 0 4 0 1 2
43900 MENDELU v Brně - Celoškolská pracoviště a rektorát 1 0 1 0 0 1
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 7 5 2 0 0 2
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 3 2 1 0 0 0
62900 EPI Kunovice - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 0
6B900 VŠ ek. a manag. - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 0
72900 VŠ obchodní v Praze - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
7C900 Moravská VŠ Olomouc - Celoškolská pracoviště 4 2 1 0 1 0