MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
28140 UTB ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 99 42 30 26 1 255
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 2
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 0 0 0 0 0 1
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 0 0 0 0 0 1
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 0 0 0 0 0 2
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 2
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 0 0 0 0 0 3
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
14210 MU - Filozofická fakulta 2 0 0 1 1 6
14220 MU - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 4
14230 MU - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 5
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 5
14330 MU - Fakulta informatiky 1 0 0 1 0 49
14410 MU - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 3
14510 MU - Fakulta sportovních studií 0 0 0 0 0 9
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 1 0 1 0 0 2
15120 UP v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd 0 0 0 0 0 2
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 1 0 1 0 0 9
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 5
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 9 5 2 2 0 36
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 3 1 2 0 0 7
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 0 0 0 0 0 7
17110 OU v Ostravě - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
17310 OU v Ostravě - Přírodovědecká fakulta 1 0 1 0 0 4
17450 OU v Ostravě - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
17500 OU v Ostravě - Fakulta umění 0 0 0 0 0 2
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 0 0 0 0 0 6
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 2
19510 SU v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě 0 0 0 0 0 1
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 3 2 0 1 0 1
21230 ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická 3 0 0 3 0 3
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 2 0 1 0 1 5
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 1 0 1 0 0 0
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 1 1 0 0 0 0
23520 ZČU v Plzni - Fakulta aplikovaných věd 0 0 0 0 0 1
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 0 0 0 0 0 2
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 1 0 0 0 1 3
25530 U Pardubice - Fakulta elektrotechniky a informatiky 4 1 0 0 3 5
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 1 0 0 0 1 4
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 2 0 2 0 0 5
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 12 8 2 2 0 24
26230 VUT v Brně - Fakulta informačních technologií 1 0 1 0 0 49
26420 VUT v Brně - Fakulta výtvarných umění 0 0 0 0 0 2
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 2 1 1 0 0 13
27120 VŠB-TU Ostrava - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 1
27200 VŠB-TU Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství 2 1 0 1 0 3
27240 VŠB-TU Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky 13 4 6 2 1 19
27350 VŠB-TU Ostrava - Hornicko-geologická fakulta 1 0 0 0 1 0
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 4 3 1 0 0 7
28110 UTB ve Zlíně - Fakulta technologická 20 11 5 2 2 6
28120 UTB ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky 9 3 2 3 1 23
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 18
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 4 1 0 3 0 14
28160 UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení 2 1 0 1 0 6
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 0 0 0 0 0 3
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 1 0 0 1 0 0
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 1 0 1 0 0 0
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 2
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 1 0 0 1 0 1
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 1 0 0 0 1 9
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 0 0 0 0 0 1
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 1 0 1 0 0 1
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 0 0 0 0 0 1
43900 MENDELU v Brně - Celoškolská pracoviště a rektorát 0 0 0 0 0 1
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 3
62900 EPI Kunovice - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 1
6R900 Vysoká škola logistiky - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 0
75900 Metropolitní univerzita - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7D900 CEVRO - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1