MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 210 78 77 53 2 949
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 3
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 8
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 0 0 0 0 0 2
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 2
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 4
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 15
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 17
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 3 0 2 1 0 15
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 1 0 1 0 0 8
11260 UK v Praze - Katolická teologická fakulta 1 0 1 0 0 0
11270 UK v Praze - Evangelická teologická fakulta 0 0 0 0 0 1
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 1 0 1 0 0 2
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 2 0 1 1 0 9
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 0 0 0 0 0 2
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 1 0 1 0 0 2
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 3
12260 JU v Českých Budějovicích - Teologická fakulta 0 0 0 0 0 2
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 2 1 1 0 0 7
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 1
13410 UJEP v Ústí nad Labem - Filozofická fakulta 1 1 0 0 0 2
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 1 1 0 0 0 1
13450 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 1
14110 MU - Lékařská fakulta 1 0 1 0 0 67
14210 MU - Filozofická fakulta 17 7 5 1 4 96
14220 MU - Právnická fakulta 1 0 0 1 0 48
14230 MU - Fakulta sociálních studií 6 2 4 0 0 111
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 9
14330 MU - Fakulta informatiky 0 0 0 0 0 3
14410 MU - Pedagogická fakulta 27 10 8 4 5 193
14510 MU - Fakulta sportovních studií 0 0 0 0 0 18
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 0 0 0 0 0 35
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 2 0 0 2 0 11
15120 UP v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd 4 0 2 2 0 73
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 11 0 8 3 0 148
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 3 1 2 0 0 48
15260 UP v Olomouci - Cyrilometodějská teologická fakulta 10 4 5 1 0 16
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 5 1 2 2 0 24
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 19 5 9 5 0 245
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 0 0 0 0 0 12
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 0 0 0 0 0 3
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 1 0 0 1 0 8
16370 VFU Brno - Farmaceutická fakulta 0 0 0 0 0 6
17110 OU v Ostravě - Lékařská fakulta 1 0 1 0 0 44
17200 OU v Ostravě - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 17
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 4 0 2 2 0 62
17310 OU v Ostravě - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 4
17450 OU v Ostravě - Pedagogická fakulta 2 0 1 1 0 105
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 4 1 1 1 1 21
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 2 1 1 0 0 10
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 2
18900 U Hradec Králové - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 6
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 28
19510 SU v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě 6 6 0 0 0 29
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 5 0 1 4 0 6
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 1
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 0 0 0 0 0 1
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 0 0 0 0 0 1
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 1
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 2 1 1 0 0 1
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 0 0 0 0 0 3
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 0 0 0 0 0 5
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 1 0 1 0 0 5
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 2
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 3 2 0 0 1 2
24900 TU v Liberci - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 3 1 1 0 1 20
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 1 1 0 0 0 4
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 1 1 0 0 0 2
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 0 0 0 0 0 1
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 2 2 0 0 0 14
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 1
26310 VUT v Brně - Fakulta chemická 1 1 0 0 0 1
26410 VUT v Brně - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 2
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 0 0 0 0 0 13
27200 VŠB-TU Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství 0 0 0 0 0 1
27240 VŠB-TU Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky 0 0 0 0 0 1
27350 VŠB-TU Ostrava - Hornicko-geologická fakulta 1 1 0 0 0 0
27360 VŠB-TU Ostrava - Fak. metalurgie a materiál. inženýrství 2 1 0 1 0 0
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 7 2 0 1 4 15
28110 UTB ve Zlíně - Fakulta technologická 10 9 0 1 0 18
28120 UTB ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky 16 4 4 7 1 64
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 4 0 2 2 0 59
28140 UTB ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky 4 0 1 3 0 14
28160 UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení 16 12 2 2 0 11
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 0 0 0 0 0 1
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 1 0 1 0 0 15
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 1 0 0 0 1 0
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 0 0 0 0 0 3
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 1 0 0 1 0 1
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 0 0 0 0 0 1
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 0 0 0 0 0 2
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 0 0 0 0 0 1
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 1 1 0 0 0 1
41900 ČZU v Praze - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 1
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 23
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 0 0 0 0 0 5
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 2 1 1 0 0 15
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 1 1 0 0 0 1
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 3 0 1 1 1 1
43900 MENDELU v Brně - Celoškolská pracoviště a rektorát 0 0 0 0 0 4
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 1
51310 AMU v Praze - Filmová a televizní fakulta 0 0 0 0 0 1
54530 JAMU v Brně - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 2
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 11 5 2 2 2 19
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 0
62900 EPI Kunovice - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6P900 VŠ TV a sportu Palestra - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6Q900 Newton College - Celoškolská pracoviště 2 0 1 1 0 3
6R900 Vysoká škola logistiky - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
72900 VŠ obchodní v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 1
79900 Pražská VŠ psychosoc. st. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7C900 Moravská VŠ Olomouc - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7G900 VŠ obch. a hotelová - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 1
7J900 VŠSS Havířov - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
7N900 VŠ aplik. psych. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1