MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
28160 UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 198 30 137 22 9 115
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 1
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 2
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 0 0 0 0 0 1
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 1
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 2 0 0 0 2 2
12220 JU v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta 1 0 0 0 1 1
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 1 0 1 0 0 0
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 3 0 3 0 0 3
12520 JU v Českých Budějovicích - Fakulta rybářství a ochrany vod 0 0 0 0 0 1
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
14110 MU - Lékařská fakulta 1 0 0 0 1 3
14210 MU - Filozofická fakulta 3 0 1 1 1 3
14220 MU - Právnická fakulta 3 1 2 0 0 7
14230 MU - Fakulta sociálních studií 3 0 2 0 1 6
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 3 0 3 0 0 2
14410 MU - Pedagogická fakulta 8 0 4 1 3 10
14510 MU - Fakulta sportovních studií 5 0 2 2 1 3
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 1 0 1 0 0 3
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 4 0 4 0 0 8
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 2 0 1 1 0 8
15260 UP v Olomouci - Cyrilometodějská teologická fakulta 1 0 1 0 0 3
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 13 3 5 0 5 3
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 7 1 4 0 2 12
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 8 2 4 1 1 5
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 2 0 2 0 0 2
17110 OU v Ostravě - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 3
17200 OU v Ostravě - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 1
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 1 0 1 0 0 2
17450 OU v Ostravě - Pedagogická fakulta 4 0 4 0 0 2
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 3
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 0 0 0 0 0 1
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 1 0 1 0 0 0
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 3 0 2 0 1 2
19510 SU v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě 4 1 2 0 1 2
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 4 1 3 0 0 4
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 1 0 0 0 1 1
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 2 0 2 0 0 1
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 1 0 1 0 0 0
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 1 0 0 0 1 0
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 0 0 0 0 0 1
23520 ZČU v Plzni - Fakulta aplikovaných věd 1 0 0 0 1 0
24900 TU v Liberci - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 2 0 1 1 0 1
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 0 0 0 0 0 6
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 14 4 7 1 2 6
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 1
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 2 0 0 2 0 1
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 2 0 2 0 0 1
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 1 0 1 0 0 0
26310 VUT v Brně - Fakulta chemická 2 1 1 0 0 0
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 4 0 3 1 0 5
27120 VŠB-TU Ostrava - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 1
27200 VŠB-TU Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství 17 6 8 2 1 9
27230 VŠB-TU Ostrava - Fakulta strojní 1 0 1 0 0 0
27240 VŠB-TU Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky 1 1 0 0 0 0
27350 VŠB-TU Ostrava - Hornicko-geologická fakulta 1 1 0 0 0 0
27360 VŠB-TU Ostrava - Fak. metalurgie a materiál. inženýrství 2 1 1 0 0 0
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 9 0 5 0 4 8
28110 UTB ve Zlíně - Fakulta technologická 20 6 10 3 1 12
28120 UTB ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky 12 0 11 1 0 15
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 5
28140 UTB ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky 2 0 1 1 0 6
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 16 2 12 2 0 11
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 0 0 0 0 0 1
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 2 0 1 1 0 2
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 1 0 1 0 0 1
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 1 0 0 0 1 0
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 5 0 5 0 0 4
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 3 0 3 0 0 2
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 0 0 0 0 0 3
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 1 0 1 0 0 0
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 2 0 2 0 0 1
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 2 0 2 0 0 2
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 5 2 1 0 2 1
61900 Bankovní institut VŠ - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
62900 EPI Kunovice - Celoškolská pracoviště 1 0 0 0 1 0
63900 VŠH v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
68900 VŠ podnikání - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 0
6K900 VŠ evrop. reg. studií - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6R900 Vysoká škola logistiky - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
72900 VŠ obchodní v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
73900 AKADEMIE STING - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
77900 VŠ K.Engliše - Celoškolská pracoviště 2 1 1 0 0 0
7C900 Moravská VŠ Olomouc - Celoškolská pracoviště 3 0 0 0 3 0
7G900 VŠ obch. a hotelová - Celoškolská pracoviště 2 2 0 0 0 0
7J900 VŠSS Havířov - Celoškolská pracoviště 2 0 2 0 0 0