MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 199 144 10 45 0 1167
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 19
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 9
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 8
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 0 0 0 0 0 3
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 2
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 4
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 1 0 0 1 0 21
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 1 0 0 1 0 97
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 6 5 0 1 0 105
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 2 0 2 0 0 14
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 5 3 0 2 0 13
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 1 0 0 1 0 29
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 1 1 0 0 0 37
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 0 0 0 0 0 38
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 0 0 0 0 0 1
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
12220 JU v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta 1 1 0 0 0 0
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 5
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 9 9 0 0 0 40
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 2
13450 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 1
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 3 3 0 0 0 18
14110 MU - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
14210 MU - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 9
14220 MU - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 34
14230 MU - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 5
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 2 2 0 0 0 4
14330 MU - Fakulta informatiky 0 0 0 0 0 2
14410 MU - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 4
14510 MU - Fakulta sportovních studií 0 0 0 0 0 3
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 7 5 0 2 0 106
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 11
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 22
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 2 2 0 0 0 6
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 2
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 0 0 0 0 0 2
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 0 0 0 0 0 1
16370 VFU Brno - Farmaceutická fakulta 0 0 0 0 0 1
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
17310 OU v Ostravě - Přírodovědecká fakulta 1 0 0 1 0 0
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 1 1 0 0 0 3
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 4 3 1 0 0 39
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 2
18900 U Hradec Králové - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 1 1 0 0 0 4
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 6 6 0 0 0 43
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 2 1 0 1 0 26
21230 ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická 0 0 0 0 0 11
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 1 0 0 1 0 9
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 12 9 1 1 1 22
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 2 2 0 0 0 4
21450 ČVUT v Praze - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 5
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 0 0 0 0 0 4
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 5 5 0 0 0 43
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 3 2 0 1 0 9
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 0 0 0 0 0 9
22340 VŠCHT v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská 0 0 0 0 0 6
23210 ZČU v Plzni - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 4
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 1 1 0 0 0 15
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 0 0 0 0 0 1
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 0 0 0 0 0 4
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 1 1 0 0 0 47
23520 ZČU v Plzni - Fakulta aplikovaných věd 1 1 0 0 0 4
24210 TU v Liberci - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 1
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 9 9 0 0 0 35
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní 2 2 0 0 0 2
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 0 0 0 0 0 1
24520 TU v Liberci - Fakulta umění a architektury 0 0 0 0 0 1
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 0 0 0 0 0 1
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 1 1 0 0 0 3
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 12 11 0 0 1 76
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 0 0 0 0 0 2
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 4
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 2 2 0 0 0 2
26230 VUT v Brně - Fakulta informačních technologií 1 1 0 0 0 0
26410 VUT v Brně - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 1
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 4 4 0 0 0 39
27200 VŠB-TU Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství 0 0 0 0 0 1
27360 VŠB-TU Ostrava - Fak. metalurgie a materiál. inženýrství 0 0 0 0 0 2
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 10 10 0 0 0 31
28110 UTB ve Zlíně - Fakulta technologická 0 0 0 0 0 1
28120 UTB ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky 0 0 0 0 0 20
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 3
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 1
28160 UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení 0 0 0 0 0 1
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 20 15 1 4 0 203
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 30 20 5 4 1 398
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 12 6 1 5 0 99
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 4 1 0 3 0 161
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 12 11 0 1 0 54
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 54 40 1 12 1 404
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 0 0 0 0 0 3
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 2 2 0 0 0 14
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 2 1 0 1 0 4
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 0 0 0 0 0 11
41340 ČZU v Praze - Fakulta tropického zemědělství 0 0 0 0 0 4
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 2 0 0 2 0 62
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 0 0 0 0 0 1
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 0 0 0 0 0 1
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 0 0 0 0 0 1
43900 MENDELU v Brně - Celoškolská pracoviště a rektorát 0 0 0 0 0 1
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 7
51310 AMU v Praze - Filmová a televizní fakulta 0 0 0 0 0 1
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 6
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 5 5 0 0 0 4
63900 VŠH v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
64900 VŠ finanční a správní - Celoškolská pracoviště 2 1 0 1 0 7
67900 International ART CAMPUS - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 0
6A900 VŠ aplik. práva - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6B900 VŠ ek. a manag. - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
6D900 University of NY - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6E900 VŠ manaž. inf. a ek. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
6Q900 Newton College - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
72900 VŠ obchodní v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
75900 Metropolitní univerzita - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 5
79900 Pražská VŠ psychosoc. st. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7C900 Moravská VŠ Olomouc - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7D900 CEVRO - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
7E900 Unicorn College - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
7P900 ŠKODA AUTO VŠ - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 4