MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 458 285 108 64 1 1581
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 3 1 1 0 1 48
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 1 0 1 0 0 27
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 1 0 1 0 0 16
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 0 0 0 0 0 18
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 9
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 1 1 0 0 0 6
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 29 11 6 10 2 143
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 28 5 12 10 1 268
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 49 19 17 8 5 321
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 1 0 0 1 0 92
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 7 2 2 3 0 26
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 4 2 0 1 1 22
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 10 6 0 0 4 91
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 7 2 1 2 2 55
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 7 7 0 0 0 30
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 2 2 0 0 0 14
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 13 12 0 0 1 27
13410 UJEP v Ústí nad Labem - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 7
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 3
13450 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 1
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 4 3 0 0 1 18
14110 MU - Lékařská fakulta 1 0 0 0 1 11
14210 MU - Filozofická fakulta 8 8 0 0 0 30
14220 MU - Právnická fakulta 7 4 2 1 0 93
14230 MU - Fakulta sociálních studií 13 9 1 1 2 75
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 1 1 0 0 0 7
14330 MU - Fakulta informatiky 0 0 0 0 0 3
14410 MU - Pedagogická fakulta 4 2 0 1 1 17
14510 MU - Fakulta sportovních studií 1 1 0 0 0 6
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 26 19 2 1 4 88
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 8
15120 UP v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd 0 0 0 0 0 2
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 1 0 1 0 0 51
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 8 2 3 1 2 69
15260 UP v Olomouci - Cyrilometodějská teologická fakulta 1 1 0 0 0 0
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 2 1 0 0 1 13
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 2 1 0 0 1 9
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 0 0 0 0 0 2
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 0 0 0 0 0 2
16370 VFU Brno - Farmaceutická fakulta 0 0 0 0 0 2
17110 OU v Ostravě - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 2
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 12
17310 OU v Ostravě - Přírodovědecká fakulta 1 0 1 0 0 3
17450 OU v Ostravě - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 6 6 0 0 0 20
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 14 12 0 0 2 67
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 4
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 3 2 0 0 1 2
18900 U Hradec Králové - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 3
19510 SU v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě 0 0 0 0 0 4
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 1 1 0 0 0 8
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 8 5 1 2 0 30
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 4 2 1 1 0 12
21230 ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická 1 0 0 1 0 3
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 7 4 3 0 0 7
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 6 4 1 0 1 43
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 3 1 0 0 2 2
21450 ČVUT v Praze - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 8
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 0 0 0 0 0 8
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 16 11 2 1 2 41
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 3 1 0 1 1 16
22320 VŠCHT v Praze - Fakulta technologie ochrany prostředí 0 0 0 0 0 2
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 3 2 0 0 1 21
22340 VŠCHT v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská 1 0 1 0 0 5
23210 ZČU v Plzni - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 2
23310 ZČU v Plzni - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 1
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 0 0 0 0 0 45
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 2 2 0 0 0 31
23410 ZČU v Plzni - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 2
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 1 1 0 0 0 6
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 4 3 1 0 0 52
23520 ZČU v Plzni - Fakulta aplikovaných věd 2 2 0 0 0 4
24220 TU v Liberci - Fak. mechatron.,inf. a meziob. studií 1 1 0 0 0 0
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 18 18 0 0 0 36
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 3 3 0 0 0 9
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 2 2 0 0 0 8
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 0 0 0 0 0 3
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 11 10 0 0 1 50
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 0 0 0 0 0 8
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 4
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 0 0 0 0 0 5
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 0 0 0 0 0 1
26310 VUT v Brně - Fakulta chemická 0 0 0 0 0 1
26410 VUT v Brně - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 2
26420 VUT v Brně - Fakulta výtvarných umění 0 0 0 0 0 1
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 3 3 0 0 0 25
27360 VŠB-TU Ostrava - Fak. metalurgie a materiál. inženýrství 0 0 0 0 0 1
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 16 13 1 0 2 31
28120 UTB ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky 0 0 0 0 0 16
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 5
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 1 1 0 0 0 15
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 20 1 15 4 0 203
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 122 84 29 4 5 378
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 11 8 0 1 2 82
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 6 1 2 3 0 219
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 27 22 1 1 3 73
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 104 81 6 4 13 335
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 0 0 0 0 0 10
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 1 1 0 0 0 17
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 2 1 0 1 0 12
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 0 0 0 0 0 37
41340 ČZU v Praze - Fakulta tropického zemědělství 1 1 0 0 0 9
41900 ČZU v Praze - Celoškolská pracoviště 2 2 0 0 0 6
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 3 0 2 1 0 56
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 0 0 0 0 0 1
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 2 2 0 0 0 11
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 0 0 0 0 0 2
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 1 0 1 0 0 2
43900 MENDELU v Brně - Celoškolská pracoviště a rektorát 0 0 0 0 0 2
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 10
51310 AMU v Praze - Filmová a televizní fakulta 0 0 0 0 0 9
53900 VŠUP v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
54530 JAMU v Brně - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 1
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 10
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 3 2 0 0 1 2
63900 VŠH v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 4
64900 VŠ finanční a správní - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 6
6A900 VŠ aplik. práva - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6B900 VŠ ek. a manag. - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 2
6D900 University of NY - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 1
6E900 VŠ manaž. inf. a ek. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 5
6F900 VŠ mezinár. a veř. vztahů - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 9
6M900 VŠ reg. rozvoje - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6P900 VŠ TV a sportu Palestra - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6Q900 Newton College - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 7
6T900 BIBS - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
72900 VŠ obchodní v Praze - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 14
73900 AKADEMIE STING - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
75900 Metropolitní univerzita - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 12
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 6
78900 Anglo-amer. VŠ - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 1
79900 Pražská VŠ psychosoc. st. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
7P900 ŠKODA AUTO VŠ - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 9