MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 396 135 159 102 0 1550
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 1 1 0 0 0 22
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 8
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 8
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 0 0 0 0 0 5
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 2
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 5
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 8 6 1 1 0 100
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 5 0 2 3 0 108
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 25 6 10 7 2 210
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 4 0 0 4 0 65
11260 UK v Praze - Katolická teologická fakulta 1 0 0 1 0 0
11270 UK v Praze - Evangelická teologická fakulta 0 0 0 0 0 1
11280 UK v Praze - Husitská teologická fakulta 0 0 0 0 0 1
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 5 4 0 0 1 15
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 2 1 1 0 0 12
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 6 3 2 1 0 67
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 2 0 1 1 0 72
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 1 0 0 0 1 12
12220 JU v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta 1 1 0 0 0 0
12260 JU v Českých Budějovicích - Teologická fakulta 0 0 0 0 0 1
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 1 0 0 0 1 3
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 14 10 0 0 4 31
13410 UJEP v Ústí nad Labem - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 3
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 1 1 0 0 0 2
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 5 2 0 1 2 26
13530 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 2
14110 MU - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 3
14210 MU - Filozofická fakulta 7 5 0 1 1 21
14220 MU - Právnická fakulta 2 1 0 0 1 25
14230 MU - Fakulta sociálních studií 2 1 0 0 1 22
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 2 2 0 0 0 2
14410 MU - Pedagogická fakulta 1 0 1 0 0 6
14510 MU - Fakulta sportovních studií 0 0 0 0 0 10
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 18 10 1 1 6 80
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 24
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 2 2 0 0 0 25
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 6
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 1 1 0 0 0 2
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 0 0 0 0 0 1
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
17310 OU v Ostravě - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 2 2 0 0 0 5
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 11 7 0 0 4 50
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 3
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 2 1 0 0 1 1
18900 U Hradec Králové - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 0 0 0 0 0 2
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 13 1 3 8 1 49
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 2 1 1 0 0 27
21230 ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická 1 0 0 1 0 8
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 4 1 1 1 1 15
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 4 1 2 0 1 37
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 2 1 1 0 0 1
21450 ČVUT v Praze - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 16
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 0 0 0 0 0 12
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 15 9 2 1 3 71
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 1 0 0 0 1 11
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 3 1 2 0 0 7
22340 VŠCHT v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská 1 0 0 0 1 6
23210 ZČU v Plzni - Fakulta strojní 1 1 0 0 0 2
23310 ZČU v Plzni - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 1
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 1 1 0 0 0 18
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 0 0 0 0 0 11
23410 ZČU v Plzni - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 2
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 1 1 0 0 0 7
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 6 2 1 1 2 59
23520 ZČU v Plzni - Fakulta aplikovaných věd 3 1 1 0 1 4
24210 TU v Liberci - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 1
24220 TU v Liberci - Fak. mechatron.,inf. a meziob. studií 0 0 0 0 0 1
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 9 5 0 0 4 35
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní 0 0 0 0 0 4
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 2 1 0 0 1 4
24520 TU v Liberci - Fakulta umění a architektury 0 0 0 0 0 3
25110 U Pardubice - Fakulta restaurování 0 0 0 0 0 1
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 0 0 0 0 0 5
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 9 8 0 0 1 59
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 0 0 0 0 0 8
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 3 2 0 1 0 6
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 0 0 0 0 0 1
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 0 0 0 0 0 1
26230 VUT v Brně - Fakulta informačních technologií 0 0 0 0 0 1
26410 VUT v Brně - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 1
26420 VUT v Brně - Fakulta výtvarných umění 0 0 0 0 0 1
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 2 1 0 1 0 28
27200 VŠB-TU Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství 0 0 0 0 0 1
27360 VŠB-TU Ostrava - Fak. metalurgie a materiál. inženýrství 0 0 0 0 0 1
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 12 8 0 0 4 21
28110 UTB ve Zlíně - Fakulta technologická 0 0 0 0 0 1
28120 UTB ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky 0 0 0 0 0 23
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 10
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 1 0 0 0 1 0
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 30 5 20 4 1 398
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 122 29 84 4 5 378
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 17 7 7 3 0 139
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 22 0 1 21 0 272
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 25 13 2 0 10 94
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 109 51 12 26 20 554
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 4 3 1 0 0 8
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 6 0 0 5 1 42
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 3 1 1 0 1 12
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 2 1 0 1 0 29
41340 ČZU v Praze - Fakulta tropického zemědělství 0 0 0 0 0 2
41900 ČZU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 4
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 4 1 1 2 0 62
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 0 0 0 0 0 3
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 0 0 0 0 0 2
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 1 0 0 1 0 2
43900 MENDELU v Brně - Celoškolská pracoviště a rektorát 0 0 0 0 0 3
51110 AMU v Praze - Hudební a taneční fakulta 0 0 0 0 0 5
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 1 0 0 1 0 23
51310 AMU v Praze - Filmová a televizní fakulta 0 0 0 0 0 17
52900 AVU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
53900 VŠUP v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 7
54530 JAMU v Brně - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 4
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 4
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 5 4 0 0 1 4
63900 VŠH v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 6
64900 VŠ finanční a správní - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 9
67900 International ART CAMPUS - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
6B900 VŠ ek. a manag. - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 0
6E900 VŠ manaž. inf. a ek. - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 4
6F900 VŠ mezinár. a veř. vztahů - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 4
6M900 VŠ reg. rozvoje - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6N900 FA Písek - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6P900 VŠ TV a sportu Palestra - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6Q900 Newton College - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
6R900 Vysoká škola logistiky - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
72900 VŠ obchodní v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
73900 AKADEMIE STING - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
75900 Metropolitní univerzita - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 8
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
78900 Anglo-amer. VŠ - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
79900 Pražská VŠ psychosoc. st. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
7C900 Moravská VŠ Olomouc - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7E900 Unicorn College - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 3
7P900 ŠKODA AUTO VŠ - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 8
7R900 ART & DESIGN INSTITUT - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1