MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 352 151 86 112 3 852
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 11
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 5
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 4
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 0 0 0 0 0 3
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 2
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 4
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 6 2 2 2 0 25
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 3 0 0 3 0 56
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 10 5 1 4 0 71
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 10
11260 UK v Praze - Katolická teologická fakulta 1 0 0 1 0 0
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 14 5 2 6 1 12
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 6 2 2 2 0 52
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 7 3 2 0 2 25
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 4 2 2 0 0 18
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 0 0 0 0 0 1
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 2 1 0 0 1 3
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 4
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 1 0 0 0 1 3
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 4 3 0 0 1 7
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 1 1 0 0 0 7
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 2 2 0 0 0 3
13520 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta životního prostředí 1 1 0 0 0 0
14110 MU - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 2
14210 MU - Filozofická fakulta 2 2 0 0 0 7
14220 MU - Právnická fakulta 1 0 0 1 0 18
14230 MU - Fakulta sociálních studií 1 1 0 0 0 8
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 3 3 0 0 0 5
14330 MU - Fakulta informatiky 4 4 0 0 0 23
14410 MU - Pedagogická fakulta 1 0 0 1 0 1
14510 MU - Fakulta sportovních studií 0 0 0 0 0 3
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 4 3 0 1 0 19
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
15120 UP v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd 0 0 0 0 0 1
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 1 0 0 1 0 9
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 2 1 0 1 0 12
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 5 5 0 0 0 14
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 3
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 0 0 0 0 0 1
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 2
17310 OU v Ostravě - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
17500 OU v Ostravě - Fakulta umění 0 0 0 0 0 1
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 2 1 0 1 0 4
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 12 11 0 0 1 37
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 1 0 0 1 0 1
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 2 2 0 0 0 3
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 2
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 0 0 0 0 0 2
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 11 5 3 3 0 20
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 3 2 1 0 0 11
21230 ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická 25 7 3 12 3 56
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 66 20 24 21 1 184
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 15 8 1 1 5 28
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 4 3 1 0 0 9
21450 ČVUT v Praze - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 2
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 2 0 1 1 0 3
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 10 7 1 2 0 13
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 1 0 0 0 1 5
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 2 1 0 1 0 6
22340 VŠCHT v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská 2 1 1 0 0 6
23210 ZČU v Plzni - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 1
23220 ZČU v Plzni - Fakulta elektrotechnická 0 0 0 0 0 2
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 2 1 0 1 0 8
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 1 0 0 1 0 2
23410 ZČU v Plzni - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 1
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 0 0 0 0 0 3
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 0 0 0 0 0 12
23520 ZČU v Plzni - Fakulta aplikovaných věd 7 6 0 1 0 16
24210 TU v Liberci - Fakulta strojní 1 1 0 0 0 0
24220 TU v Liberci - Fak. mechatron.,inf. a meziob. studií 5 4 0 0 1 8
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 4 3 1 0 0 13
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní 0 0 0 0 0 2
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 2 1 0 1 0 1
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 0 0 0 0 0 3
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 0 0 0 0 0 2
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 9 8 0 1 0 12
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 1 0 0 1 0 2
25530 U Pardubice - Fakulta elektrotechniky a informatiky 2 2 0 0 0 5
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 1 1 0 0 0 5
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 2 2 0 0 0 4
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 0 0 0 0 0 3
26230 VUT v Brně - Fakulta informačních technologií 2 0 1 0 1 17
26310 VUT v Brně - Fakulta chemická 0 0 0 0 0 1
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 5 5 0 0 0 13
27240 VŠB-TU Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky 4 2 0 1 1 6
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 4 3 1 0 0 4
28110 UTB ve Zlíně - Fakulta technologická 0 0 0 0 0 1
28120 UTB ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky 1 0 0 1 0 8
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 10
28140 UTB ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky 0 0 0 0 0 3
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 3
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 12 1 6 5 0 99
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 11 0 8 1 2 82
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 17 7 7 3 0 139
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 9 0 0 9 0 75
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 15 13 1 0 1 13
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 66 34 15 7 10 218
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 1 1 0 0 0 2
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 18 8 1 8 1 57
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 4 1 0 3 0 5
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 0 0 0 0 0 12
41340 ČZU v Praze - Fakulta tropického zemědělství 3 0 1 2 0 1
41900 ČZU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 1 0 0 1 0 13
43900 MENDELU v Brně - Celoškolská pracoviště a rektorát 0 0 0 0 0 1
51110 AMU v Praze - Hudební a taneční fakulta 0 0 0 0 0 1
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 4
51310 AMU v Praze - Filmová a televizní fakulta 0 0 0 0 0 12
53900 VŠUP v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
54510 JAMU v Brně - Hudební fakulta 0 0 0 0 0 1
54530 JAMU v Brně - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 1
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 4 3 0 1 0 1
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 4 2 0 1 1 0
64900 VŠ finanční a správní - Celoškolská pracoviště 3 1 1 1 0 6
6B900 VŠ ek. a manag. - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
6D900 University of NY - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
6E900 VŠ manaž. inf. a ek. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
6N900 FA Písek - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
6Q900 Newton College - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
71900 Soukr VŠ ekon. studií - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
72900 VŠ obchodní v Praze - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 0
75900 Metropolitní univerzita - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
7C900 Moravská VŠ Olomouc - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7E900 Unicorn College - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 5
7P900 ŠKODA AUTO VŠ - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2