MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 333 150 1 182 0 844
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 13
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 5
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 3
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 1 1 0 0 0 3
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 1 0 0 1 0 1
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 3
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 8 2 0 6 0 42
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 11 0 0 11 0 265
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 54 22 0 32 0 208
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 5 0 0 5 0 33
11260 UK v Praze - Katolická teologická fakulta 0 0 0 0 0 1
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 5 4 0 1 0 9
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 1 1 0 0 0 12
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 2 1 0 1 0 43
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 5 3 0 2 0 15
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 3 3 0 0 0 4
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 1 1 0 0 0 6
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 8 8 0 0 0 12
13410 UJEP v Ústí nad Labem - Filozofická fakulta 3 3 0 0 0 2
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 2 2 0 0 0 3
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 4 3 0 1 0 14
14110 MU - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
14210 MU - Filozofická fakulta 1 1 0 0 0 14
14220 MU - Právnická fakulta 3 1 0 2 0 96
14230 MU - Fakulta sociálních studií 11 9 0 2 0 43
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 2 2 0 0 0 2
14330 MU - Fakulta informatiky 0 0 0 0 0 3
14410 MU - Pedagogická fakulta 1 1 0 0 0 6
14510 MU - Fakulta sportovních studií 2 1 0 1 0 3
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 10 9 0 1 0 87
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 12
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 23 5 0 18 0 97
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 1 1 0 0 0 7
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 9
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 0 0 0 0 0 1
16370 VFU Brno - Farmaceutická fakulta 1 0 0 1 0 1
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 5
17450 OU v Ostravě - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 2 2 0 0 0 7
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 5 4 0 1 0 27
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 1 1 0 0 0 6
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 2
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
19510 SU v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě 1 1 0 0 0 3
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 0 0 0 0 0 5
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 4 0 0 4 0 20
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 1 0 0 1 0 7
21230 ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická 0 0 0 0 0 6
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 1 0 0 1 0 9
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 5 5 0 0 0 13
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 1 0 0 1 0 2
21450 ČVUT v Praze - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 1
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 2 0 0 2 0 3
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 10 5 0 5 0 18
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 2 2 0 0 0 4
22320 VŠCHT v Praze - Fakulta technologie ochrany prostředí 1 1 0 0 0 1
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 1 1 0 0 0 3
22340 VŠCHT v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská 0 0 0 0 0 1
23210 ZČU v Plzni - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 1
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 14 8 0 6 0 56
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 3 2 0 1 0 9
23410 ZČU v Plzni - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 1
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 0 0 0 0 0 2
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 2 2 0 0 0 46
23520 ZČU v Plzni - Fakulta aplikovaných věd 1 1 0 0 0 2
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 9 6 0 3 0 20
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní 1 1 0 0 0 0
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 2 2 0 0 0 6
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 0 0 0 0 0 3
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 50 48 0 2 0 44
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 1 1 0 0 0 1
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 2 2 0 0 0 4
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 0 0 0 0 0 2
26230 VUT v Brně - Fakulta informačních technologií 0 0 0 0 0 1
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 1 1 0 0 0 19
27360 VŠB-TU Ostrava - Fak. metalurgie a materiál. inženýrství 0 0 0 0 0 2
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 22 20 0 2 0 27
28120 UTB ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky 2 0 0 2 0 33
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 1 0 0 1 0 1
28140 UTB ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky 1 0 0 1 0 0
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 1 0 0 1 0 1
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 4 0 1 3 0 161
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 6 2 1 3 0 219
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 22 1 0 21 0 272
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 9 0 0 9 0 75
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 38 34 0 4 0 50
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 41 30 0 11 0 196
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 0 0 0 0 0 2
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 6 4 0 2 0 16
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 7 4 0 3 0 5
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 1 1 0 0 0 16
41340 ČZU v Praze - Fakulta tropického zemědělství 2 1 0 1 0 4
41900 ČZU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 3 1 0 2 0 38
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 4 2 0 2 0 3
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 0 0 0 0 0 1
43900 MENDELU v Brně - Celoškolská pracoviště a rektorát 0 0 0 0 0 1
51110 AMU v Praze - Hudební a taneční fakulta 0 0 0 0 0 1
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 2
51310 AMU v Praze - Filmová a televizní fakulta 0 0 0 0 0 2
54530 JAMU v Brně - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 1
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 3 2 0 1 0 2
63900 VŠH v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
64900 VŠ finanční a správní - Celoškolská pracoviště 3 2 0 1 0 4
6D900 University of NY - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 1
6F900 VŠ mezinár. a veř. vztahů - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6Q900 Newton College - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 0
72900 VŠ obchodní v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 5
75900 Metropolitní univerzita - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 4
79900 Pražská VŠ psychosoc. st. - Celoškolská pracoviště 2 0 0 2 0 0
7D900 CEVRO - Celoškolská pracoviště 2 0 0 2 0 1
7E900 Unicorn College - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7P900 ŠKODA AUTO VŠ - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 8