MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 321 80 212 24 5 389
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 3 0 2 1 0 7
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 2
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 0 0 0 0 0 4
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 5
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 2 0 1 1 0 15
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 9 0 8 1 0 56
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 6 0 3 0 3 45
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 2 0 1 1 0 12
11270 UK v Praze - Evangelická teologická fakulta 1 0 0 0 1 1
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 4 0 3 0 1 0
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 1 0 0 0 1 3
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 3 0 2 0 1 15
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 3 0 3 0 0 6
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 0 0 0 0 0 2
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 5 0 2 2 1 3
12220 JU v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta 2 1 0 0 1 0
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 1 0 1 0 0 0
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 4 2 1 1 0 12
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 58 29 13 1 15 58
12520 JU v Českých Budějovicích - Fakulta rybářství a ochrany vod 0 0 0 0 0 1
13410 UJEP v Ústí nad Labem - Filozofická fakulta 1 0 0 1 0 1
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 1 0 0 0 1 0
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 3 1 2 0 0 6
14110 MU - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 3
14210 MU - Filozofická fakulta 1 0 1 0 0 7
14220 MU - Právnická fakulta 8 2 2 0 4 41
14230 MU - Fakulta sociálních studií 9 1 4 0 4 15
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 3 1 1 0 1 1
14330 MU - Fakulta informatiky 0 0 0 0 0 1
14410 MU - Pedagogická fakulta 2 0 0 0 2 8
14510 MU - Fakulta sportovních studií 0 0 0 0 0 2
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 8 1 4 0 3 58
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 2
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 2 0 2 0 0 8
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 9 0 7 1 1 29
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 1 0 0 1 0 1
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 2
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 0 0 0 0 0 1
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 3 0 1 0 2 0
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 3 1 0 0 2 6
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 2 0 1 1 0 1
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 1 0 1 0 0 1
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 4 0 2 0 2 4
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 2 1 0 0 1 2
21230 ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická 1 0 0 0 1 0
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 0 0 0 0 0 3
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 5 0 1 0 4 4
21450 ČVUT v Praze - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 1
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 6 1 3 0 2 8
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 1 0 0 0 1 0
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 2 0 1 0 1 1
22340 VŠCHT v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská 0 0 0 0 0 1
23220 ZČU v Plzni - Fakulta elektrotechnická 0 0 0 0 0 1
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 2 0 2 0 0 14
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 3 1 1 0 1 3
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 1 0 0 0 1 2
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 4 0 4 0 0 19
23520 ZČU v Plzni - Fakulta aplikovaných věd 1 0 0 0 1 0
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 8 2 4 0 2 11
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 6 0 1 1 4 2
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 0 0 0 0 0 1
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 0 0 0 0 0 1
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 28 12 8 0 8 15
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 2 1 0 0 1 0
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 1
25530 U Pardubice - Fakulta elektrotechniky a informatiky 1 1 0 0 0 0
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 1 0 0 0 1 0
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 1 0 1 0 0 2
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 0 0 0 0 0 1
26420 VUT v Brně - Fakulta výtvarných umění 0 0 0 0 0 1
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 7 1 3 1 2 22
27360 VŠB-TU Ostrava - Fak. metalurgie a materiál. inženýrství 0 0 0 0 0 1
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 7 1 1 0 5 7
28120 UTB ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky 1 0 1 0 0 10
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 4
28140 UTB ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky 1 1 0 0 0 0
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 1
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 12 0 11 1 0 54
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 27 1 22 1 3 73
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 25 2 13 0 10 94
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 15 1 13 0 1 13
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 38 0 34 4 0 50
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 31 4 15 2 10 67
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 0 0 0 0 0 1
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 5 1 2 1 1 9
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 0 0 0 0 0 1
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 0 0 0 0 0 4
41340 ČZU v Praze - Fakulta tropického zemědělství 1 0 1 0 0 1
41900 ČZU v Praze - Celoškolská pracoviště 1 0 0 0 1 2
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 10 0 8 1 1 41
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 0 0 0 0 0 1
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 1
51310 AMU v Praze - Filmová a televizní fakulta 0 0 0 0 0 1
53900 VŠUP v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
54530 JAMU v Brně - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 1
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 14 10 4 0 0 7
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 19 14 1 0 4 7
61900 Bankovní institut VŠ - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
63900 VŠH v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
64900 VŠ finanční a správní - Celoškolská pracoviště 2 0 1 0 1 4
65900 VŠ K. Vary - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6B900 VŠ ek. a manag. - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 0
6E900 VŠ manaž. inf. a ek. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
6Q900 Newton College - Celoškolská pracoviště 1 0 0 0 1 1
72900 VŠ obchodní v Praze - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 2
75900 Metropolitní univerzita - Celoškolská pracoviště 2 0 2 0 0 1
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
78900 Anglo-amer. VŠ - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
79900 Pražská VŠ psychosoc. st. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7B900 Soukr. VŠ ekon. Znojmo - Celoškolská pracoviště 2 0 1 0 1 0
7D900 CEVRO - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
7P900 ŠKODA AUTO VŠ - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2