MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 980 319 477 178 6 2749
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 1 0 1 0 0 28
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 21
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 1 0 1 0 0 10
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 0 0 0 0 0 8
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 2
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 6
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 6 1 3 0 2 119
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 144
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 22 2 14 2 4 203
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 7 0 3 4 0 133
11260 UK v Praze - Katolická teologická fakulta 0 0 0 0 0 1
11270 UK v Praze - Evangelická teologická fakulta 1 1 0 0 0 0
11280 UK v Praze - Husitská teologická fakulta 0 0 0 0 0 5
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 23 6 10 1 6 49
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 2 2 0 0 0 23
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 21 7 5 7 2 157
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 19 2 13 4 0 139
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 3 0 3 0 0 1
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 2 0 0 0 2 4
12220 JU v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta 5 3 0 0 2 2
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 1 1 0 0 0 5
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 4 3 0 0 1 21
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 38 27 4 0 7 81
13410 UJEP v Ústí nad Labem - Filozofická fakulta 3 2 1 0 0 3
13420 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta výr. technologií a 2 1 1 0 0 3
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 3 3 0 0 0 12
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 4 4 0 0 0 11
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 42 29 7 2 4 81
13520 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta životního prostředí 1 1 0 0 0 1
13530 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 1
14110 MU - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 3
14210 MU - Filozofická fakulta 3 1 2 0 0 10
14220 MU - Právnická fakulta 2 0 2 0 0 23
14230 MU - Fakulta sociálních studií 3 0 2 0 1 16
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 1 0 0 0 1 3
14330 MU - Fakulta informatiky 1 0 0 0 1 2
14410 MU - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 7
14510 MU - Fakulta sportovních studií 0 0 0 0 0 11
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 5 1 1 0 3 45
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
15120 UP v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd 0 0 0 0 0 1
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 1 0 0 1 0 11
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 30
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 5
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 1 1 0 0 0 8
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 0 0 0 0 0 3
16370 VFU Brno - Farmaceutická fakulta 0 0 0 0 0 2
17500 OU v Ostravě - Fakulta umění 0 0 0 0 0 2
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 3 2 1 0 0 17
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 31 18 5 1 7 101
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 5
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 4 2 1 0 1 0
18900 U Hradec Králové - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 2
19510 SU v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě 1 0 0 0 1 4
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 0 0 0 0 0 8
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 23 4 15 3 1 68
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 10 6 2 2 0 18
21230 ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická 20 6 8 2 4 38
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 32 8 18 0 6 99
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 44 22 13 0 9 58
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 5 4 0 0 1 6
21450 ČVUT v Praze - Fakulta architektury 1 0 1 0 0 4
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 9 1 7 1 0 28
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 118 26 56 21 15 164
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 5 2 0 2 1 6
22320 VŠCHT v Praze - Fakulta technologie ochrany prostředí 2 2 0 0 0 2
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 6 1 1 1 3 5
22340 VŠCHT v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská 6 3 3 0 0 9
23210 ZČU v Plzni - Fakulta strojní 1 0 1 0 0 0
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 1 1 0 0 0 31
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 3 2 1 0 0 18
23410 ZČU v Plzni - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 4
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 3 0 2 0 1 16
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 12 9 1 0 2 70
23520 ZČU v Plzni - Fakulta aplikovaných věd 2 0 0 1 1 12
24210 TU v Liberci - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 1
24220 TU v Liberci - Fak. mechatron.,inf. a meziob. studií 2 2 0 0 0 5
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 42 25 10 0 7 67
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní 2 1 0 0 1 2
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 9 6 0 0 3 9
24520 TU v Liberci - Fakulta umění a architektury 0 0 0 0 0 1
24900 TU v Liberci - Celoškolská pracoviště 2 1 1 0 0 0
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 1 0 0 1 0 8
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 26 14 3 1 8 120
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 10 5 2 1 2 14
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 1
25530 U Pardubice - Fakulta elektrotechniky a informatiky 2 1 0 0 1 8
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 1 1 0 0 0 5
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 0 0 0 0 0 2
26230 VUT v Brně - Fakulta informačních technologií 0 0 0 0 0 2
26420 VUT v Brně - Fakulta výtvarných umění 0 0 0 0 0 2
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 4 4 0 0 0 27
27120 VŠB-TU Ostrava - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 1
27200 VŠB-TU Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství 1 0 1 0 0 1
27240 VŠB-TU Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky 1 0 0 0 1 1
27350 VŠB-TU Ostrava - Hornicko-geologická fakulta 3 1 0 1 1 0
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 7 5 1 0 1 16
28120 UTB ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky 0 0 0 0 0 16
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 8
28140 UTB ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky 0 0 0 0 0 2
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 54 1 40 12 1 404
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 104 6 81 4 13 335
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 109 12 51 26 20 554
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 66 15 34 7 10 218
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 41 0 30 11 0 196
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 31 15 4 2 10 67
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 11 4 3 4 0 64
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 76 12 16 44 4 232
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 34 26 1 3 4 55
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 20 11 4 2 3 184
41340 ČZU v Praze - Fakulta tropického zemědělství 10 6 3 0 1 17
41900 ČZU v Praze - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 51
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 3 2 1 0 0 43
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 0 0 0 0 0 1
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 1 1 0 0 0 3
43900 MENDELU v Brně - Celoškolská pracoviště a rektorát 0 0 0 0 0 3
51110 AMU v Praze - Hudební a taneční fakulta 0 0 0 0 0 1
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 11
51310 AMU v Praze - Filmová a televizní fakulta 0 0 0 0 0 5
52900 AVU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
53900 VŠUP v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 6
54510 JAMU v Brně - Hudební fakulta 0 0 0 0 0 1
54530 JAMU v Brně - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 2
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 11 6 3 0 2 14
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 14 9 0 1 4 14
63900 VŠH v Praze - Celoškolská pracoviště 2 2 0 0 0 7
64900 VŠ finanční a správní - Celoškolská pracoviště 2 2 0 0 0 29
6A900 VŠ aplik. práva - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6B900 VŠ ek. a manag. - Celoškolská pracoviště 11 8 0 0 3 1
6E900 VŠ manaž. inf. a ek. - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 7
6F900 VŠ mezinár. a veř. vztahů - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
6M900 VŠ reg. rozvoje - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 4
6N900 FA Písek - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6P900 VŠ TV a sportu Palestra - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
6Q900 Newton College - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
71900 Soukr VŠ ekon. studií - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
72900 VŠ obchodní v Praze - Celoškolská pracoviště 6 1 3 2 0 18
75900 Metropolitní univerzita - Celoškolská pracoviště 2 0 1 1 0 12
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 11
79900 Pražská VŠ psychosoc. st. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
7C900 Moravská VŠ Olomouc - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7D900 CEVRO - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
7E900 Unicorn College - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 2
7N900 VŠ aplik. psych. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7P900 ŠKODA AUTO VŠ - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 18