MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr.
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 409 149 186 63 11 1089
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 8 0 6 0 2 124
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 7 0 4 1 2 76
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 4 0 4 0 0 39
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 0 0 0 0 0 24
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 17
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 6 1 5 0 0 28
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 9 2 5 1 1 66
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 8
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 0 0 0 0 0 28
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 2 0 1 1 0 29
11260 UK v Praze - Katolická teologická fakulta 1 0 1 0 0 3
11270 UK v Praze - Evangelická teologická fakulta 0 0 0 0 0 1
11280 UK v Praze - Husitská teologická fakulta 2 1 0 1 0 2
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 58 12 36 3 7 187
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 0 0 0 0 0 3
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 24 4 12 5 3 85
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 4 1 2 0 1 66
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 5 0 5 0 0 12
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 2
12220 JU v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta 34 29 2 1 2 49
12260 JU v Českých Budějovicích - Teologická fakulta 0 0 0 0 0 1
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 11 5 4 0 2 18
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 6 4 0 0 2 11
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 2 2 0 0 0 1
12520 JU v Českých Budějovicích - Fakulta rybářství a ochrany vod 0 0 0 0 0 3
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 3 2 1 0 0 7
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 6 3 2 1 0 16
13450 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta zdravotnických studií 7 3 3 1 0 9
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 0 0 0 0 0 3
13520 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta životního prostředí 8 4 2 0 2 3
13530 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 2
14110 MU - Lékařská fakulta 1 0 1 0 0 21
14210 MU - Filozofická fakulta 1 0 0 1 0 14
14220 MU - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 4
14230 MU - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 7
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 5 2 2 0 1 21
14330 MU - Fakulta informatiky 1 0 0 1 0 1
14410 MU - Pedagogická fakulta 2 0 0 1 1 5
14510 MU - Fakulta sportovních studií 1 0 0 0 1 1
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 0 0 0 0 0 2
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 5
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 1 0 1 0 0 10
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 1
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 3 2 1 0 0 19
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 1 0 0 1 0 5
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 7 0 5 1 1 109
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 21 6 7 3 5 71
16370 VFU Brno - Farmaceutická fakulta 0 0 0 0 0 6
17110 OU v Ostravě - Lékařská fakulta 1 0 1 0 0 3
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 4
17310 OU v Ostravě - Přírodovědecká fakulta 1 0 1 0 0 8
17450 OU v Ostravě - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 2
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 2 0 2 0 0 23
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 0 0 0 0 0 5
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 2 2 0 0 0 2
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 5 4 0 0 1 8
18900 U Hradec Králové - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 4
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 2
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 3 0 3 0 0 15
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 3
21230 ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická 0 0 0 0 0 1
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 1 1 0 0 0 1
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 3 2 1 0 0 4
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 1 1 0 0 0 3
21450 ČVUT v Praze - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 7
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 11 0 9 2 0 52
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 4
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 7 2 0 1 4 15
22320 VŠCHT v Praze - Fakulta technologie ochrany prostředí 7 3 2 1 1 5
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 30 14 9 3 4 67
22340 VŠCHT v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská 2 1 0 0 1 2
23310 ZČU v Plzni - Fakulta zdravotnických studií 5 0 2 1 2 16
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 0 0 0 0 0 6
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 5 3 0 1 1 9
23410 ZČU v Plzni - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 6
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 1 0 0 0 1 20
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 1 0 0 1 0 2
23520 ZČU v Plzni - Fakulta aplikovaných věd 1 1 0 0 0 1
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 2 1 0 1 0 1
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní 2 1 1 0 0 2
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 6 3 1 0 2 5
24520 TU v Liberci - Fakulta umění a architektury 0 0 0 0 0 1
24900 TU v Liberci - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 2
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 2 2 0 0 0 4
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 8 5 3 0 0 30
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 0 0 0 0 0 9
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 1 0 1 0 0 10
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 1
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 0 0 0 0 0 1
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 0 0 0 0 0 1
26310 VUT v Brně - Fakulta chemická 1 0 0 0 1 0
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 0 0 0 0 0 2
27350 VŠB-TU Ostrava - Hornicko-geologická fakulta 2 1 0 0 1 0
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 1
28110 UTB ve Zlíně - Fakulta technologická 3 1 1 0 1 0
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 1
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 2
28160 UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení 2 1 0 1 0 2
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 0 0 0 0 0 3
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 0 0 0 0 0 10
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 4 1 3 0 0 8
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 1 0 1 0 0 2
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 0 0 0 0 0 2
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 0 0 0 0 0 1
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 11 3 4 4 0 64
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 10 2 0 6 2 24
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 36 20 5 4 7 56
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 33 10 12 5 6 106
41340 ČZU v Praze - Fakulta tropického zemědělství 19 6 8 3 2 25
41900 ČZU v Praze - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 24
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 1
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 8 0 6 2 0 67
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 0 0 0 0 0 1
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 1 0 1 0 0 5
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 6 2 2 2 0 20
43900 MENDELU v Brně - Celoškolská pracoviště a rektorát 1 1 0 0 0 4
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 4
51310 AMU v Praze - Filmová a televizní fakulta 0 0 0 0 0 3
52900 AVU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
53900 VŠUP v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 6
54530 JAMU v Brně - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 5
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 3 1 1 0 1 3
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 2 1 0 0 1 1
63900 VŠH v Praze - Celoškolská pracoviště 2 1 0 0 1 2
64900 VŠ finanční a správní - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6B900 VŠ ek. a manag. - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
6K900 VŠ evrop. reg. studií - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6M900 VŠ reg. rozvoje - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 1
6N900 FA Písek - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
6P900 VŠ TV a sportu Palestra - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6S900 VŠ zdravotnická - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
75900 Metropolitní univerzita - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 1
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 5
7G900 VŠ obch. a hotelová - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 1
7N900 VŠ aplik. psych. - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
7P900 ŠKODA AUTO VŠ - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1