MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 481 69 206 193 13 835
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 3 0 0 3 0 12
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 1 0 1 0 0 6
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 6
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 0 0 0 0 0 3
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 2
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 2
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 1 0 0 1 0 16
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 14
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 1 0 0 1 0 27
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 3 0 2 1 0 23
11260 UK v Praze - Katolická teologická fakulta 1 0 0 1 0 0
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 9 3 2 4 0 12
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 1 1 0 0 0 6
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 5 1 1 2 1 29
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 12 0 5 7 0 48
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 0 0 0 0 0 3
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
12220 JU v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta 9 3 4 0 2 4
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 1 0 1 0 0 8
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 4 0 2 2 0 4
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 1 0 1 0 0 1
12520 JU v Českých Budějovicích - Fakulta rybářství a ochrany vod 0 0 0 0 0 1
13410 UJEP v Ústí nad Labem - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
13420 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta výr. technologií a 5 0 4 1 0 10
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 4 0 2 2 0 5
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 2 0 1 0 1 2
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 3 1 2 0 0 3
13520 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta životního prostředí 1 0 0 0 1 1
13530 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 1
14110 MU - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
14220 MU - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 5
14230 MU - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 4
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 1 1 0 0 0 0
14330 MU - Fakulta informatiky 0 0 0 0 0 2
14410 MU - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
14510 MU - Fakulta sportovních studií 2 1 0 1 0 4
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 1 0 1 0 0 1
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 1 0 1 0 0 1
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 2 0 1 1 0 2
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 1 0 0 0 1 2
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 1 1 0 0 0 0
17450 OU v Ostravě - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 1 0 1 0 0 0
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 7 7 0 0 0 3
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 2
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 0 0 0 0 0 1
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 44 6 18 19 1 75
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 23 6 12 5 0 65
21230 ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická 23 4 6 13 0 60
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 24 5 6 11 2 61
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 57 15 19 17 6 71
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 3 0 2 1 0 4
21450 ČVUT v Praze - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 2
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 5 0 3 2 0 5
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 11 3 2 2 4 18
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 4 1 2 1 0 5
22320 VŠCHT v Praze - Fakulta technologie ochrany prostředí 1 1 0 0 0 1
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 5 1 3 1 0 5
22340 VŠCHT v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská 1 0 0 1 0 9
23210 ZČU v Plzni - Fakulta strojní 7 1 3 2 1 9
23220 ZČU v Plzni - Fakulta elektrotechnická 3 2 1 0 0 3
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 0 0 0 0 0 7
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 0 0 0 0 0 3
23410 ZČU v Plzni - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 1
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 1 0 1 0 0 2
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 0 0 0 0 0 5
23520 ZČU v Plzni - Fakulta aplikovaných věd 10 6 1 1 2 7
24210 TU v Liberci - Fakulta strojní 14 3 9 0 2 12
24220 TU v Liberci - Fak. mechatron.,inf. a meziob. studií 0 0 0 0 0 4
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 3
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní 3 1 0 0 2 1
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 4 1 1 1 1 1
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 1 0 0 0 1 1
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 0 0 0 0 0 2
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 2 0 0 1 1 5
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 20 7 6 5 2 29
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 2
25530 U Pardubice - Fakulta elektrotechniky a informatiky 3 0 3 0 0 8
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 8 3 1 2 2 7
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 3 1 1 1 0 7
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 0 0 0 0 0 10
26230 VUT v Brně - Fakulta informačních technologií 0 0 0 0 0 4
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 1 1 0 0 0 4
27200 VŠB-TU Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství 0 0 0 0 0 1
27230 VŠB-TU Ostrava - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 1
27240 VŠB-TU Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky 1 0 1 0 0 1
27350 VŠB-TU Ostrava - Hornicko-geologická fakulta 1 0 0 1 0 0
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 2 0 1 0 1 0
28120 UTB ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky 0 0 0 0 0 2
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 2
28140 UTB ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky 1 0 0 1 0 1
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 1
28160 UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení 1 1 0 0 0 1
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 2 0 2 0 0 14
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 1 0 1 0 0 17
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 6 0 0 5 1 42
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 18 1 8 8 1 57
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 6 0 4 2 0 16
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 5 2 1 1 1 9
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 76 16 12 44 4 232
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 10 0 2 6 2 24
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 21 6 7 3 5 20
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 31 5 18 7 1 45
41340 ČZU v Praze - Fakulta tropického zemědělství 3 0 2 1 0 2
41900 ČZU v Praze - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 8
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 1
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 2 0 2 0 0 7
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 0 0 0 0 0 2
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 0 0 0 0 0 4
51110 AMU v Praze - Hudební a taneční fakulta 0 0 0 0 0 1
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 1
51310 AMU v Praze - Filmová a televizní fakulta 0 0 0 0 0 1
52900 AVU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
53900 VŠUP v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
54530 JAMU v Brně - Divadelní fakulta 1 0 1 0 0 0
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 3 2 1 0 0 1
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 25 8 8 2 7 9
61900 Bankovní institut VŠ - Celoškolská pracoviště 1 0 0 0 1 0
63900 VŠH v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
64900 VŠ finanční a správní - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 2
6B900 VŠ ek. a manag. - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
6E900 VŠ manaž. inf. a ek. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6M900 VŠ reg. rozvoje - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6P900 VŠ TV a sportu Palestra - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
6Q900 Newton College - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
6R900 Vysoká škola logistiky - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 0
6S900 VŠ zdravotnická - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 0
72900 VŠ obchodní v Praze - Celoškolská pracoviště 6 0 4 2 0 3
75900 Metropolitní univerzita - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 2 0 2 0 0 6
79900 Pražská VŠ psychosoc. st. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7E900 Unicorn College - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
7P900 ŠKODA AUTO VŠ - Celoškolská pracoviště 2 1 1 0 0 8