MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 322 41 219 48 14 402
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 13
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 1 0 1 0 0 9
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 1 0 1 0 0 5
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 0 0 0 0 0 3
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 1
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 1 0 0 1 0 2
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 3 0 2 1 0 10
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 3 0 3 0 0 10
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 6 1 3 0 2 18
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 9 0 9 0 0 13
11260 UK v Praze - Katolická teologická fakulta 1 0 0 1 0 0
11270 UK v Praze - Evangelická teologická fakulta 1 0 1 0 0 0
11280 UK v Praze - Husitská teologická fakulta 1 0 1 0 0 0
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 13 0 11 1 1 21
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 0 0 0 0 0 2
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 9 0 4 3 2 22
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 7 1 6 0 0 28
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 1 0 0 1 0 1
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 2
12220 JU v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta 8 2 2 0 4 7
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 3 2 0 0 1 6
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 1 0 0 0 1 4
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 1
12520 JU v Českých Budějovicích - Fakulta rybářství a ochrany vod 5 1 1 0 3 1
13410 UJEP v Ústí nad Labem - Filozofická fakulta 2 1 0 1 0 0
13420 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta výr. technologií a 1 0 1 0 0 0
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 4 0 4 0 0 0
13450 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 1
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 2 1 0 0 1 0
13520 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta životního prostředí 4 1 1 2 0 3
13530 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 1
14110 MU - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 2
14210 MU - Filozofická fakulta 1 0 0 0 1 3
14220 MU - Právnická fakulta 2 0 1 0 1 5
14230 MU - Fakulta sociálních studií 2 0 0 1 1 4
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 1 0 1 0 0 6
14330 MU - Fakulta informatiky 0 0 0 0 0 1
14410 MU - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 4
14510 MU - Fakulta sportovních studií 0 0 0 0 0 1
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 0 0 0 0 0 3
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 1 0 1 0 0 7
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 4
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 5 0 3 0 2 6
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 2
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 0 0 0 0 0 2
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 0 0 0 0 0 6
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 0 0 0 0 0 2
16370 VFU Brno - Farmaceutická fakulta 1 0 1 0 0 0
17310 OU v Ostravě - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 2
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 1 0 0 0 1 4
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 3 1 2 0 0 5
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 4 1 0 1 2 1
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 1 0 1 0 0 6
18900 U Hradec Králové - Celoškolská pracoviště 2 0 2 0 0 1
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 1 0 0 0 1 1
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 0 0 0 0 0 1
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 16 3 11 2 0 8
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 3 1 2 0 0 5
21230 ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická 2 0 1 1 0 0
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 1 0 0 0 1 0
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 6 2 1 2 1 5
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 2 2 0 0 0 0
21450 ČVUT v Praze - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 2
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 8 0 7 1 0 1
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 6 0 4 0 2 1
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 2 0 0 0 2 1
22320 VŠCHT v Praze - Fakulta technologie ochrany prostředí 1 1 0 0 0 0
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 2 0 1 0 1 3
23210 ZČU v Plzni - Fakulta strojní 1 1 0 0 0 4
23220 ZČU v Plzni - Fakulta elektrotechnická 1 0 1 0 0 0
23310 ZČU v Plzni - Fakulta zdravotnických studií 3 0 2 1 0 3
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 3 0 0 3 0 2
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 5 0 3 1 1 1
23410 ZČU v Plzni - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 3
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 1 0 1 0 0 3
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 2 0 1 0 1 1
23520 ZČU v Plzni - Fakulta aplikovaných věd 2 0 2 0 0 1
24210 TU v Liberci - Fakulta strojní 1 0 0 0 1 1
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 1
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní 2 0 1 0 1 2
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 3 0 0 0 3 3
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 0 0 0 0 0 1
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 2 1 1 0 0 3
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 1 0 0 0 1 3
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 7 3 1 1 2 3
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 1 0 0 0 1 1
25530 U Pardubice - Fakulta elektrotechniky a informatiky 1 0 0 1 0 1
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 2 2 0 0 0 0
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 1 0 0 1 0 1
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 1 0 0 0 1 0
27200 VŠB-TU Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství 1 0 1 0 0 0
28110 UTB ve Zlíně - Fakulta technologická 0 0 0 0 0 1
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 1
28160 UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení 1 0 0 0 1 0
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 2 0 1 1 0 4
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 2 0 1 1 0 12
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 3 1 1 0 1 12
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 4 0 1 3 0 5
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 7 0 4 3 0 5
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 0 0 0 0 0 1
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 34 1 26 3 4 55
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 36 5 20 4 7 56
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 21 7 6 3 5 20
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 33 5 21 3 4 65
41340 ČZU v Praze - Fakulta tropického zemědělství 6 0 4 1 1 8
41900 ČZU v Praze - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 3
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 1
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 1 0 1 0 0 8
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 1 1 0 0 0 0
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 32 4 28 0 0 47
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 3 1 1 0 1 2
43900 MENDELU v Brně - Celoškolská pracoviště a rektorát 0 0 0 0 0 1
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 3
51310 AMU v Praze - Filmová a televizní fakulta 0 0 0 0 0 4
52900 AVU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
53900 VŠUP v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 4
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 2 0 2 0 0 3
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 5 1 3 1 0 0
63900 VŠH v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
64900 VŠ finanční a správní - Celoškolská pracoviště 2 1 1 0 0 3
6P900 VŠ TV a sportu Palestra - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
6R900 Vysoká škola logistiky - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
72900 VŠ obchodní v Praze - Celoškolská pracoviště 2 0 2 0 0 0
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
79900 Pražská VŠ psychosoc. st. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7R900 ART & DESIGN INSTITUT - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1