MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
41340 ČZU v Praze - Fakulta tropického zemědělství
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 91 33 35 23 0 99
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 2 0 1 1 0 6
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 1 0 1 0 0 2
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 2 0 1 0 1 1
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 1
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 1
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 3 0 1 2 0 9
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 1 0 1 0 0 3
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 0 0 0 0 0 7
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 2 0 0 2 0 6
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 3 1 1 1 0 18
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 2 0 1 1 0 3
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 0 0 0 0 0 4
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 1 1 0 0 0 0
12220 JU v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta 2 1 0 0 1 2
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 2 2 0 0 0 1
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 1 1 0 0 0 0
12520 JU v Českých Budějovicích - Fakulta rybářství a ochrany vod 1 1 0 0 0 0
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 2 1 0 1 0 1
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 1 1 0 0 0 1
14230 MU - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 3
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 1 1 0 0 0 1
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 1 0 0 0 1 1
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 2
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 1 0 0 1 0 4
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 2 1 1 0 0 5
17310 OU v Ostravě - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 3
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 2
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 0 0 0 0 0 1
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 1 0 1 0 0 0
18900 U Hradec Králové - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 1 0 1 0 0 0
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 0 0 0 0 0 2
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 2 1 0 1 0 0
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 0 0 0 0 0 2
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 3 0 2 1 0 3
22320 VŠCHT v Praze - Fakulta technologie ochrany prostředí 2 0 0 2 0 0
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 3 2 1 0 0 2
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 1 1 0 0 0 0
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 1 1 0 0 0 0
23410 ZČU v Plzni - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 1
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 1 0 1 0 0 0
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní 1 0 0 0 1 1
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 0 0 0 0 0 1
24900 TU v Liberci - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 1 1 0 0 0 0
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 0 0 0 0 0 1
27200 VŠB-TU Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství 1 0 0 1 0 0
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 2 1 1 0 0 0
28110 UTB ve Zlíně - Fakulta technologická 1 1 0 0 0 0
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 1
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 0 0 0 0 0 4
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 1 0 1 0 0 9
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 0 0 0 0 0 2
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 3 1 0 2 0 1
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 2 0 1 1 0 4
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 1 1 0 0 0 1
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 10 3 6 0 1 17
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 19 8 6 3 2 25
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 3 2 0 1 0 2
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 6 4 0 1 1 8
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 9 3 4 2 0 15
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 2
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 1 0 1 0 0 1
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 1 1 0 0 0 3
52900 AVU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
53900 VŠUP v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
6B900 VŠ ek. a manag. - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
6F900 VŠ mezinár. a veř. vztahů - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
75900 Metropolitní univerzita - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2