MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
41900 ČZU v Praze - Celoškolská pracoviště
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 27 10 11 5 1 263
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 5
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 4
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 1 0 1 0 0 46
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 8
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 0 0 0 0 0 13
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 24
11270 UK v Praze - Evangelická teologická fakulta 1 0 1 0 0 1
11280 UK v Praze - Husitská teologická fakulta 2 1 1 0 0 4
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 1 1 0 0 0 6
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 0 0 0 0 0 1
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 4 1 2 1 0 69
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 1 0 0 0 1 6
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 1 0 0 0 1 2
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 1 0 0 0 1 1
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 1 0 0 1 0 17
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 2
13410 UJEP v Ústí nad Labem - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 2
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 2 1 0 0 1 9
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 1 1 0 0 0 6
14210 MU - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 4
14220 MU - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 1
14230 MU - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 2
14410 MU - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 4
14510 MU - Fakulta sportovních studií 0 0 0 0 0 2
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 3
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
17450 OU v Ostravě - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 6
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 1 0 1 0 0 9
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 0 0 0 0 0 3
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 3
18900 U Hradec Králové - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
19510 SU v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě 0 0 0 0 0 1
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 0 0 0 0 0 2
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 0 0 0 0 0 1
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 0 0 0 0 0 5
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 2 0 2 0 0 9
22340 VŠCHT v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská 0 0 0 0 0 1
23310 ZČU v Plzni - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 1
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 1 0 1 0 0 0
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 1 1 0 0 0 3
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 1 0 1 0 0 5
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 1 0 0 1 0 1
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní 0 0 0 0 0 2
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 0 0 0 0 0 3
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 0 0 0 0 0 4
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 0 0 0 0 0 3
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 1
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 1 1 0 0 0 1
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 2 0 2 0 0 6
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 0 0 0 0 0 4
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 0 0 0 0 0 1
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 0 0 0 0 0 2
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 1 0 0 0 1 2
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 1 1 0 0 0 51
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 1 0 0 1 0 24
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 1 0 0 1 0 8
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 1 1 0 0 0 3
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 3 3 0 0 0 28
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 2
51310 AMU v Praze - Filmová a televizní fakulta 0 0 0 0 0 1
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
63900 VŠH v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
64900 VŠ finanční a správní - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6A900 VŠ aplik. práva - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
72900 VŠ obchodní v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 6
79900 Pražská VŠ psychosoc. st. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2