MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 386 279 49 56 2 1544
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 1
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 2
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 22
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 0 0 0 0 0 15
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 2
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 0 0 0 0 0 2
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 5
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 0 0 0 0 0 5
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
12220 JU v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta 1 1 0 0 0 0
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 6
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 22 21 0 0 1 44
12520 JU v Českých Budějovicích - Fakulta rybářství a ochrany vod 1 1 0 0 0 0
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 0 0 0 0 0 2
14110 MU - Lékařská fakulta 2 0 1 1 0 31
14210 MU - Filozofická fakulta 16 9 0 6 1 111
14220 MU - Právnická fakulta 5 2 2 0 1 145
14230 MU - Fakulta sociálních studií 3 2 1 0 0 102
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 21 15 1 3 2 56
14330 MU - Fakulta informatiky 14 11 1 1 1 64
14410 MU - Pedagogická fakulta 43 31 1 9 2 128
14510 MU - Fakulta sportovních studií 9 4 2 3 0 39
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 55 46 6 2 1 624
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 7
15120 UP v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd 0 0 0 0 0 6
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 34
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 46
15260 UP v Olomouci - Cyrilometodějská teologická fakulta 0 0 0 0 0 1
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 18 16 0 2 0 42
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 40
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 0 0 0 0 0 5
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 0 0 0 0 0 2
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 0 0 0 0 0 5
16370 VFU Brno - Farmaceutická fakulta 0 0 0 0 0 7
17110 OU v Ostravě - Lékařská fakulta 1 0 1 0 0 0
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 5
17310 OU v Ostravě - Přírodovědecká fakulta 1 0 1 0 0 2
17450 OU v Ostravě - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 7
17500 OU v Ostravě - Fakulta umění 0 0 0 0 0 1
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 2
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 7 7 0 0 0 35
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 3
18900 U Hradec Králové - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 7
19510 SU v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě 0 0 0 0 0 7
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 3 3 0 0 0 20
19900 SU v Opavě - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 4
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 3
21230 ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická 0 0 0 0 0 1
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 0 0 0 0 0 5
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 1 1 0 0 0 4
21450 ČVUT v Praze - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 2
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 7
22340 VŠCHT v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská 0 0 0 0 0 2
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 1 1 0 0 0 3
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 0 0 0 0 0 1
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 0 0 0 0 0 3
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 0 0 0 0 0 2
24220 TU v Liberci - Fak. mechatron.,inf. a meziob. studií 0 0 0 0 0 1
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 1 1 0 0 0 5
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 0 0 0 0 0 2
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 0 0 0 0 0 5
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 0 0 0 0 0 1
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 14 12 1 1 0 77
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 0 0 0 0 0 7
25530 U Pardubice - Fakulta elektrotechniky a informatiky 0 0 0 0 0 1
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 14 9 1 3 1 35
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 2 0 0 2 0 25
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 2 1 0 0 1 30
26230 VUT v Brně - Fakulta informačních technologií 3 0 2 1 0 53
26310 VUT v Brně - Fakulta chemická 0 0 0 0 0 4
26410 VUT v Brně - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 6
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 81 63 12 5 1 502
27120 VŠB-TU Ostrava - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 1
27200 VŠB-TU Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství 2 2 0 0 0 2
27240 VŠB-TU Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky 1 1 0 0 0 3
27360 VŠB-TU Ostrava - Fak. metalurgie a materiál. inženýrství 0 0 0 0 0 1
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 60 59 0 0 1 65
28110 UTB ve Zlíně - Fakulta technologická 2 2 0 0 0 4
28120 UTB ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky 6 3 1 2 0 135
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 23
28140 UTB ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky 1 0 0 0 1 9
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 23
28160 UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení 5 5 0 0 0 4
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 2 0 0 2 0 62
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 3 2 0 1 0 56
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 4 1 1 2 0 62
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 1 0 0 1 0 13
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 3 0 1 2 0 38
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 10 8 0 1 1 41
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 3 1 2 0 0 43
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 0 0 0 0 0 1
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 0 0 0 0 0 1
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 0 0 0 0 0 1
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 1 0 1 0 0 1
41340 ČZU v Praze - Fakulta tropického zemědělství 0 0 0 0 0 2
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 1 0 0 0 1 29
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 6 1 2 3 0 83
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 0 0 0 0 0 13
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 2 2 0 0 0 9
43900 MENDELU v Brně - Celoškolská pracoviště a rektorát 22 11 10 1 0 66
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 1
51310 AMU v Praze - Filmová a televizní fakulta 0 0 0 0 0 1
54530 JAMU v Brně - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 4
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 4 2 0 2 0 44
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 6 6 0 0 0 3
62900 EPI Kunovice - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
63900 VŠH v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
6B900 VŠ ek. a manag. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
6Q900 Newton College - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 7
6R900 Vysoká škola logistiky - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
6T900 BIBS - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
73900 AKADEMIE STING - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
75900 Metropolitní univerzita - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
77900 VŠ K.Engliše - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 0
7B900 Soukr. VŠ ekon. Znojmo - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
7C900 Moravská VŠ Olomouc - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 2
7G900 VŠ obch. a hotelová - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 3
7P900 ŠKODA AUTO VŠ - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3