MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 111 69 12 30 0 820
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 18
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 7
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 3
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 0 0 0 0 0 2
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 11
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 2 1 0 1 0 13
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 4
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 2
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 2 2 0 0 0 8
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 2
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 0 0 0 0 0 3
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 1 0 0 1 0 4
12220 JU v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta 9 9 0 0 0 33
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 10
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 4 4 0 0 0 2
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 3
12520 JU v Českých Budějovicích - Fakulta rybářství a ochrany vod 2 2 0 0 0 1
13520 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta životního prostředí 0 0 0 0 0 1
14110 MU - Lékařská fakulta 3 2 0 1 0 132
14210 MU - Filozofická fakulta 3 2 0 1 0 72
14220 MU - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 26
14230 MU - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 25
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 5 3 0 1 1 142
14330 MU - Fakulta informatiky 0 0 0 0 0 4
14410 MU - Pedagogická fakulta 13 10 0 3 0 69
14510 MU - Fakulta sportovních studií 0 0 0 0 0 36
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 0 0 0 0 0 26
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 41
15120 UP v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd 1 1 0 0 0 16
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 13
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 5
15260 UP v Olomouci - Cyrilometodějská teologická fakulta 0 0 0 0 0 1
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 6 4 0 2 0 72
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 22
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 0 0 0 0 0 8
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 0 0 0 0 0 83
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 14 9 0 5 0 141
16370 VFU Brno - Farmaceutická fakulta 0 0 0 0 0 38
17110 OU v Ostravě - Lékařská fakulta 1 1 0 0 0 21
17200 OU v Ostravě - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 1
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 2
17310 OU v Ostravě - Přírodovědecká fakulta 1 1 0 0 0 16
17450 OU v Ostravě - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 5
17500 OU v Ostravě - Fakulta umění 0 0 0 0 0 1
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 3
18900 U Hradec Králové - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 2
19510 SU v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě 0 0 0 0 0 2
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 3 1 0 2 0 4
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 1
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 1 0 0 1 0 1
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 0 0 0 0 0 5
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 0 0 0 0 0 3
22320 VŠCHT v Praze - Fakulta technologie ochrany prostředí 1 0 1 0 0 1
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 2 2 0 0 0 17
23310 ZČU v Plzni - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 1
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 0 0 0 0 0 1
23410 ZČU v Plzni - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 1
24210 TU v Liberci - Fakulta strojní 1 1 0 0 0 0
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 0 0 0 0 0 1
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 0 0 0 0 0 1
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 1 1 0 0 0 26
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 0 0 0 0 0 2
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 0 0 0 0 0 3
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 3
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 4 2 0 2 0 19
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 1 0 0 1 0 26
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 0 0 0 0 0 8
26310 VUT v Brně - Fakulta chemická 2 1 1 0 0 52
26410 VUT v Brně - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 1
26420 VUT v Brně - Fakulta výtvarných umění 0 0 0 0 0 1
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 1 0 1 0 0 36
27120 VŠB-TU Ostrava - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 1
27200 VŠB-TU Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství 0 0 0 0 0 2
27230 VŠB-TU Ostrava - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 1
27360 VŠB-TU Ostrava - Fak. metalurgie a materiál. inženýrství 0 0 0 0 0 1
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 2 2 0 0 0 2
28110 UTB ve Zlíně - Fakulta technologická 6 6 0 0 0 19
28120 UTB ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky 1 0 0 1 0 0
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 2
28140 UTB ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky 0 0 0 0 0 1
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 5
28160 UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení 3 3 0 0 0 2
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 0 0 0 0 0 1
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 0 0 0 0 0 1
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 1
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 8 6 0 2 0 67
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 2 2 0 0 0 7
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 1 1 0 0 0 8
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 0 0 0 0 0 9
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 1 0 0 0 1 29
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 3 2 0 0 1 22
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 7 4 0 2 1 55
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 6 1 3 2 0 33
43900 MENDELU v Brně - Celoškolská pracoviště a rektorát 13 4 7 2 0 74
51110 AMU v Praze - Hudební a taneční fakulta 0 0 0 0 0 1
51310 AMU v Praze - Filmová a televizní fakulta 0 0 0 0 0 1
54510 JAMU v Brně - Hudební fakulta 0 0 0 0 0 1
54530 JAMU v Brně - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 1
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 6
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
73900 AKADEMIE STING - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 0