MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 161 88 41 31 1 414
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 2
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 0 0 0 0 0 2
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 2
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 6
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 13
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 0 0 0 0 0 15
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 3
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 5
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 0 0 0 0 0 1
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 0 0 0 0 0 1
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 2
12220 JU v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta 0 0 0 0 0 1
12260 JU v Českých Budějovicích - Teologická fakulta 0 0 0 0 0 1
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 3
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 2 1 1 0 0 4
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 1 1 0 0 0 1
14110 MU - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 10
14210 MU - Filozofická fakulta 40 27 5 6 2 85
14220 MU - Právnická fakulta 3 1 0 1 1 65
14230 MU - Fakulta sociálních studií 6 1 3 1 1 96
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 10 6 1 2 1 11
14330 MU - Fakulta informatiky 0 0 0 0 0 4
14410 MU - Pedagogická fakulta 41 25 5 6 5 83
14510 MU - Fakulta sportovních studií 2 1 0 1 0 21
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 8 3 2 3 0 89
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 2
15120 UP v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd 0 0 0 0 0 1
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 1 0 1 0 0 30
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 2 0 2 0 0 21
15260 UP v Olomouci - Cyrilometodějská teologická fakulta 0 0 0 0 0 1
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 2 1 1 0 0 12
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 2 1 1 0 0 16
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 0 0 0 0 0 3
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 0 0 0 0 0 1
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 0 0 0 0 0 1
17110 OU v Ostravě - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 2
17200 OU v Ostravě - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 4
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 9
17310 OU v Ostravě - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 3
17450 OU v Ostravě - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 3
17500 OU v Ostravě - Fakulta umění 0 0 0 0 0 1
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 1 1 0 0 0 8
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 3 2 1 0 0 2
18900 U Hradec Králové - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 1 0 1 0 0 4
19510 SU v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě 2 2 0 0 0 4
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 1 0 0 0 1 3
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 1 0 0 1 0 3
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 0 0 0 0 0 2
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 0 0 0 0 0 1
22340 VŠCHT v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská 0 0 0 0 0 1
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 0 0 0 0 0 2
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 0 0 0 0 0 2
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 0 0 0 0 0 1
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 2 2 0 0 0 0
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní 1 0 0 0 1 0
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 1 1 0 0 0 0
25110 U Pardubice - Fakulta restaurování 0 0 0 0 0 1
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 3 1 1 0 1 8
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 1 0 1 0 0 2
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 0 0 0 0 0 9
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 1 1 0 0 0 1
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 2 2 0 0 0 3
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 1 1 0 0 0 4
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 1 0 1 0 0 1
26230 VUT v Brně - Fakulta informačních technologií 0 0 0 0 0 1
26310 VUT v Brně - Fakulta chemická 1 0 0 1 0 1
26420 VUT v Brně - Fakulta výtvarných umění 0 0 0 0 0 1
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 8 3 1 2 2 63
27240 VŠB-TU Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky 0 0 0 0 0 4
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 9 7 0 0 2 8
28110 UTB ve Zlíně - Fakulta technologická 1 1 0 0 0 0
28120 UTB ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky 2 2 0 0 0 17
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 1 0 1 0 0 9
28140 UTB ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky 1 1 0 0 0 1
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 2 1 1 0 0 15
28160 UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení 0 0 0 0 0 3
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 0 0 0 0 0 1
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 2 0 2 0 0 11
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 0 0 0 0 0 3
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 4 0 2 2 0 3
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 0 0 0 0 0 1
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 1 0 1 0 0 3
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 0 0 0 0 0 1
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 0 0 0 0 0 2
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 1 0 1 0 0 0
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 0 0 0 0 0 1
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 6 2 1 3 0 83
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 3 0 2 0 1 22
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 4 2 0 1 1 10
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 2 2 0 0 0 7
43900 MENDELU v Brně - Celoškolská pracoviště a rektorát 4 2 2 0 0 22
54530 JAMU v Brně - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 2
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 11 8 0 1 2 10
6B900 VŠ ek. a manag. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6Q900 Newton College - Celoškolská pracoviště 3 1 1 1 0 3
6T900 BIBS - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
73900 AKADEMIE STING - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
75900 Metropolitní univerzita - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7B900 Soukr. VŠ ekon. Znojmo - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7G900 VŠ obch. a hotelová - Celoškolská pracoviště 4 3 1 0 0 3
7P900 ŠKODA AUTO VŠ - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1