MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 182 77 67 34 4 390
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 4
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 0 0 0 0 0 2
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 3
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 3
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 3
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 0 0 0 0 0 1
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 2 0 1 1 0 0
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 1 1 0 0 0 0
12220 JU v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta 2 1 1 0 0 1
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 2
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 1 0 0 0 1 4
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 1
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 2 0 1 0 1 0
13520 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta životního prostředí 0 0 0 0 0 2
13530 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 2
14110 MU - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 20
14210 MU - Filozofická fakulta 11 2 4 3 2 41
14220 MU - Právnická fakulta 2 0 2 0 0 7
14230 MU - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 21
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 9 4 3 2 0 27
14330 MU - Fakulta informatiky 0 0 0 0 0 4
14410 MU - Pedagogická fakulta 11 3 3 3 2 31
14510 MU - Fakulta sportovních studií 1 0 0 1 0 18
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 3 1 0 1 1 15
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 6
15120 UP v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd 0 0 0 0 0 2
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 1 0 1 0 0 10
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 3
15260 UP v Olomouci - Cyrilometodějská teologická fakulta 0 0 0 0 0 2
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 5 4 1 0 0 20
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 3 0 1 2 0 8
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 0 0 0 0 0 8
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 0 0 0 0 0 8
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 3 0 2 1 0 11
16370 VFU Brno - Farmaceutická fakulta 0 0 0 0 0 1
17110 OU v Ostravě - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 5
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 3
17310 OU v Ostravě - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 8
17450 OU v Ostravě - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
17500 OU v Ostravě - Fakulta umění 0 0 0 0 0 3
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 3
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 0 0 0 0 0 1
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 1 1 0 0 0 0
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 7
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 1 0 1 0 0 1
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 2 0 2 0 0 4
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 1
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 0 0 0 0 0 1
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 1 0 0 0 1 1
21450 ČVUT v Praze - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 7
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 0 0 0 0 0 3
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 0 0 0 0 0 2
23310 ZČU v Plzni - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 1
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 1 0 1 0 0 0
23410 ZČU v Plzni - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 5
24210 TU v Liberci - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 1
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 1 0 1 0 0 2
24520 TU v Liberci - Fakulta umění a architektury 0 0 0 0 0 1
25110 U Pardubice - Fakulta restaurování 0 0 0 0 0 1
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 1 1 0 0 0 4
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 2 1 0 0 1 0
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 2 0 0 1 1 1
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 1
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 45 19 14 8 4 56
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 4 1 1 2 0 18
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 5 1 2 2 0 9
26230 VUT v Brně - Fakulta informačních technologií 0 0 0 0 0 2
26310 VUT v Brně - Fakulta chemická 1 0 1 0 0 5
26410 VUT v Brně - Fakulta architektury 3 0 2 1 0 15
26420 VUT v Brně - Fakulta výtvarných umění 0 0 0 0 0 7
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 3 1 2 0 0 12
27120 VŠB-TU Ostrava - Fakulta stavební 1 1 0 0 0 8
27200 VŠB-TU Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství 1 0 1 0 0 1
27230 VŠB-TU Ostrava - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 2
27240 VŠB-TU Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky 1 1 0 0 0 0
27350 VŠB-TU Ostrava - Hornicko-geologická fakulta 1 1 0 0 0 0
27360 VŠB-TU Ostrava - Fak. metalurgie a materiál. inženýrství 2 2 0 0 0 0
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 1 0 1 0 0 0
28110 UTB ve Zlíně - Fakulta technologická 4 2 0 2 0 5
28120 UTB ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky 1 1 0 0 0 1
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 13
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 1 0 1 0 0 1
28160 UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení 1 1 0 0 0 0
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 0 0 0 0 0 2
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 0 0 0 0 0 2
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 1 1 0 0 0 5
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 0 0 0 0 0 4
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 32 28 4 0 0 47
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 1 0 1 0 0 7
41340 ČZU v Praze - Fakulta tropického zemědělství 1 1 0 0 0 1
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 13
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 7 0 4 2 1 55
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 4 0 2 1 1 10
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 20 7 8 0 5 28
43900 MENDELU v Brně - Celoškolská pracoviště a rektorát 1 0 1 0 0 10
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 1
53900 VŠUP v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 8
54510 JAMU v Brně - Hudební fakulta 0 0 0 0 0 1
54530 JAMU v Brně - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 2
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 3 1 0 1 1 0
7G900 VŠ obch. a hotelová - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1