MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 108 49 33 19 7 199
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 3
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 1
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 1 0 0 1 0 2
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 1 1 0 0 0 4
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 2
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 0 0 0 0 0 1
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 1 0 0 1 0 1
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 1 1 0 0 0 7
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 1 1 0 0 0 0
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 1 0 0 1 0 4
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 0 0 0 0 0 1
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
12220 JU v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta 4 3 0 0 1 2
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 1 1 0 0 0 2
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 1 0 1 0 0 1
12520 JU v Českých Budějovicích - Fakulta rybářství a ochrany vod 0 0 0 0 0 1
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 1 1 0 0 0 0
13520 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta životního prostředí 1 1 0 0 0 0
14110 MU - Lékařská fakulta 1 0 1 0 0 12
14210 MU - Filozofická fakulta 7 3 3 0 1 18
14220 MU - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 7
14230 MU - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 4
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 6 5 1 0 0 21
14330 MU - Fakulta informatiky 0 0 0 0 0 3
14410 MU - Pedagogická fakulta 7 5 1 0 1 31
14510 MU - Fakulta sportovních studií 1 0 0 1 0 3
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 0 0 0 0 0 8
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
15120 UP v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd 0 0 0 0 0 2
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 11
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 2
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 6 2 2 1 1 6
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 1 0 1 0 0 12
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 1 0 0 1 0 1
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 0 0 0 0 0 1
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 1 0 1 0 0 6
16370 VFU Brno - Farmaceutická fakulta 0 0 0 0 0 2
17110 OU v Ostravě - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 1 0 0 1 0 1
17310 OU v Ostravě - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 6
17450 OU v Ostravě - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 3
17500 OU v Ostravě - Fakulta umění 1 1 0 0 0 1
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 1 0 1 0 0 1
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 3 0 0 3 0 3
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 0 0 0 0 0 1
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 1 0 0 1 0 0
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 1 0 0 0 1 1
22320 VŠCHT v Praze - Fakulta technologie ochrany prostředí 0 0 0 0 0 1
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 2 1 1 0 0 3
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 1 1 0 0 0 0
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 1 1 0 0 0 1
23410 ZČU v Plzni - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 1
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní 2 2 0 0 0 0
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 1 1 0 0 0 2
24520 TU v Liberci - Fakulta umění a architektury 0 0 0 0 0 1
25110 U Pardubice - Fakulta restaurování 0 0 0 0 0 1
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 3 3 0 0 0 4
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 0 0 0 0 0 1
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 2 1 1 0 0 0
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 1
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 1 0 0 1 0 9
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 0 0 0 0 0 3
26310 VUT v Brně - Fakulta chemická 3 2 0 1 0 2
26410 VUT v Brně - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 2
26420 VUT v Brně - Fakulta výtvarných umění 0 0 0 0 0 2
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 1 1 0 0 0 6
27230 VŠB-TU Ostrava - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 1
27360 VŠB-TU Ostrava - Fak. metalurgie a materiál. inženýrství 2 1 1 0 0 0
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 1 1 0 0 0 1
28110 UTB ve Zlíně - Fakulta technologická 5 4 0 0 1 2
28120 UTB ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky 1 0 0 0 1 0
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 3
28140 UTB ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky 0 0 0 0 0 1
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 3 1 0 1 1 1
28160 UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení 2 2 0 0 0 1
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 0 0 0 0 0 1
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 1 1 0 0 0 2
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 1 0 0 1 0 2
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 0 0 0 0 0 1
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 6 2 2 2 0 20
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 3 1 1 0 1 2
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 0 0 0 0 0 7
41340 ČZU v Praze - Fakulta tropického zemědělství 1 0 1 0 0 3
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 2 0 2 0 0 9
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 6 3 1 2 0 33
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 2 0 2 0 0 7
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 20 8 7 0 5 28
43900 MENDELU v Brně - Celoškolská pracoviště a rektorát 1 1 0 0 0 12
51310 AMU v Praze - Filmová a televizní fakulta 0 0 0 0 0 1
52900 AVU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
53900 VŠUP v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
54510 JAMU v Brně - Hudební fakulta 0 0 0 0 0 1
54530 JAMU v Brně - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 1
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
75900 Metropolitní univerzita - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 1
79900 Pražská VŠ psychosoc. st. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7D900 CEVRO - Celoškolská pracoviště 1 0 0 0 1 0
7G900 VŠ obch. a hotelová - Celoškolská pracoviště 3 2 1 0 0 0