MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
43900 MENDELU v Brně - Celoškolská pracoviště a rektorát
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 75 41 22 12 0 257
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 1
12220 JU v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta 0 0 0 0 0 8
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 1 1 0 0 0 1
12520 JU v Českých Budějovicích - Fakulta rybářství a ochrany vod 1 1 0 0 0 0
14110 MU - Lékařská fakulta 1 0 0 1 0 10
14210 MU - Filozofická fakulta 1 1 0 0 0 23
14220 MU - Právnická fakulta 1 0 0 1 0 16
14230 MU - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 19
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 3 2 0 0 1 6
14330 MU - Fakulta informatiky 2 1 1 0 0 32
14410 MU - Pedagogická fakulta 10 5 1 4 0 20
14510 MU - Fakulta sportovních studií 1 1 0 0 0 5
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 1 0 0 1 0 29
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
15120 UP v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd 0 0 0 0 0 2
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 8
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 4 4 0 0 0 2
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 8
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 0 0 0 0 0 2
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 0 0 0 0 0 1
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 2 2 0 0 0 4
17110 OU v Ostravě - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
17310 OU v Ostravě - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 2
17450 OU v Ostravě - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 2
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 0 0 0 0 0 2
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
18900 U Hradec Králové - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 0 0 0 0 0 4
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 1
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 0 0 0 0 0 1
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 0 0 0 0 0 1
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 0 0 0 0 0 1
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 1 0 1 0 0 0
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 0 0 0 0 0 2
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 1 1 0 0 0 1
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 1
25530 U Pardubice - Fakulta elektrotechniky a informatiky 1 1 0 0 0 2
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 1 1 0 0 0 8
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 0 0 0 0 0 7
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 1 1 0 0 0 8
26230 VUT v Brně - Fakulta informačních technologií 1 1 0 0 0 21
26310 VUT v Brně - Fakulta chemická 1 1 0 0 0 0
26410 VUT v Brně - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 1
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 5 3 0 2 0 47
27120 VŠB-TU Ostrava - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 1
27200 VŠB-TU Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství 1 1 0 0 0 2
27240 VŠB-TU Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky 0 0 0 0 0 1
27350 VŠB-TU Ostrava - Hornicko-geologická fakulta 0 0 0 0 0 1
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 1 1 0 0 0 2
28110 UTB ve Zlíně - Fakulta technologická 1 1 0 0 0 1
28120 UTB ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky 0 0 0 0 0 3
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 1
28140 UTB ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky 0 0 0 0 0 1
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 4
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 0 0 0 0 0 1
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 0 0 0 0 0 2
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 0 0 0 0 0 3
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 0 0 0 0 0 1
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 0 0 0 0 0 1
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 3
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 1 0 1 0 0 4
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 0 0 0 0 0 1
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 22 10 11 1 0 66
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 13 7 4 2 0 74
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 4 2 2 0 0 22
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 1 1 0 0 0 10
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 1 0 1 0 0 12
54530 JAMU v Brně - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 1
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 4 4 0 0 0 3
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 2 1 0 0 1 0
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 0
77900 VŠ K.Engliše - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0