MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
51110 AMU v Praze - Hudební a taneční fakulta
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 7 3 4 0 0 126
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 2
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 4
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 3
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 1
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 1 0 1 0 0 12
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 1
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 1 0 1 0 0 4
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 4
11260 UK v Praze - Katolická teologická fakulta 0 0 0 0 0 1
11270 UK v Praze - Evangelická teologická fakulta 0 0 0 0 0 1
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 0 0 0 0 0 2
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 21
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 0 0 0 0 0 4
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 4
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
13530 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 1
14110 MU - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
14210 MU - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 7
14220 MU - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 2
14230 MU - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 1
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 2
14410 MU - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 10
14510 MU - Fakulta sportovních studií 0 0 0 0 0 1
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 2
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 3
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 0 0 0 0 0 1
16370 VFU Brno - Farmaceutická fakulta 0 0 0 0 0 1
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
17450 OU v Ostravě - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 3
17500 OU v Ostravě - Fakulta umění 0 0 0 0 0 11
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 0 0 0 0 0 1
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 0 0 0 0 0 1
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 0 0 0 0 0 1
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 0 0 0 0 0 3
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 0 0 0 0 0 1
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 0 0 0 0 0 1
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 0 0 0 0 0 3
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 1
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 0 0 0 0 0 5
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 0 0 0 0 0 1
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 0 0 0 0 0 1
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 1
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 0 0 0 0 0 1
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 0 0 0 0 0 2
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 0 0 0 0 0 1
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 10
51310 AMU v Praze - Filmová a televizní fakulta 0 0 0 0 0 4
54510 JAMU v Brně - Hudební fakulta 5 3 2 0 0 59
54530 JAMU v Brně - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 11
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1