MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 9 7 0 2 0 393
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 1 1 0 0 0 16
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 5
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 9
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 0 0 0 0 0 3
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 3
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 3 2 0 1 0 99
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 1 1 0 0 0 19
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 0 0 0 0 0 55
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 41
11260 UK v Praze - Katolická teologická fakulta 0 0 0 0 0 4
11280 UK v Praze - Husitská teologická fakulta 0 0 0 0 0 3
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 11
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 0 0 0 0 0 8
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 54
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 0 0 0 0 0 12
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 4
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 11
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 1
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 5
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
13530 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 2
14110 MU - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
14210 MU - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 24
14220 MU - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 10
14230 MU - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 19
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 3
14410 MU - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 14
14510 MU - Fakulta sportovních studií 0 0 0 0 0 2
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 0 0 0 0 0 4
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 19
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 6
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 3
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 11
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 0 0 0 0 0 1
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 4
17450 OU v Ostravě - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 2
17500 OU v Ostravě - Fakulta umění 0 0 0 0 0 1
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 9
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 0 0 0 0 0 1
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
18900 U Hradec Králové - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 3
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 0 0 0 0 0 1
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 6
21230 ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická 1 1 0 0 0 3
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 0 0 0 0 0 2
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 0 0 0 0 0 2
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 0 0 0 0 0 2
21450 ČVUT v Praze - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 3
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 0 0 0 0 0 2
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 0 0 0 0 0 2
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 0 0 0 0 0 1
23220 ZČU v Plzni - Fakulta elektrotechnická 0 0 0 0 0 1
23310 ZČU v Plzni - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 1
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 0 0 0 0 0 1
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 0 0 0 0 0 6
23410 ZČU v Plzni - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 16
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 0 0 0 0 0 10
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 1
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní 1 1 0 0 0 1
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 0 0 0 0 0 4
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 0 0 0 0 0 3
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 0 0 0 0 0 1
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 0 0 0 0 0 2
25530 U Pardubice - Fakulta elektrotechniky a informatiky 0 0 0 0 0 1
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 1
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 0 0 0 0 0 1
26420 VUT v Brně - Fakulta výtvarných umění 0 0 0 0 0 1
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 0 0 0 0 0 1
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 1
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 6
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 1
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 0 0 0 0 0 7
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 0 0 0 0 0 10
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 1 0 0 1 0 23
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 0 0 0 0 0 4
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 0 0 0 0 0 2
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 0 0 0 0 0 1
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 11
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 0 0 0 0 0 4
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 0 0 0 0 0 1
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 0 0 0 0 0 3
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 0 0 0 0 0 8
41900 ČZU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 1
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 0 0 0 0 0 1
51110 AMU v Praze - Hudební a taneční fakulta 0 0 0 0 0 10
51310 AMU v Praze - Filmová a televizní fakulta 1 1 0 0 0 25
52900 AVU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 7
53900 VŠUP v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 11
54510 JAMU v Brně - Hudební fakulta 0 0 0 0 0 3
54530 JAMU v Brně - Divadelní fakulta 2 2 0 0 0 138
67900 International ART CAMPUS - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
6F900 VŠ mezinár. a veř. vztahů - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
6N900 FA Písek - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
75900 Metropolitní univerzita - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
79900 Pražská VŠ psychosoc. st. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
7C900 Moravská VŠ Olomouc - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7D900 CEVRO - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7R900 ART & DESIGN INSTITUT - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1