MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
52000 AVU v Praze - Celoškolská pracoviště
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 9 5 4 0 0 172
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 2
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 2
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 2
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 21
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 1
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 0 0 0 0 0 6
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 10
11260 UK v Praze - Katolická teologická fakulta 0 0 0 0 0 3
11280 UK v Praze - Husitská teologická fakulta 0 0 0 0 0 1
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 3
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 20
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 0 0 0 0 0 1
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 6
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 3
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
13530 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 10
14110 MU - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 3
14210 MU - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 8
14220 MU - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 1
14230 MU - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 1
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
14410 MU - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 4
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
15120 UP v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd 0 0 0 0 0 1
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 5
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 2
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
17450 OU v Ostravě - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 2
17500 OU v Ostravě - Fakulta umění 1 0 1 0 0 13
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 0 0 0 0 0 1
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
18900 U Hradec Králové - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 1
21450 ČVUT v Praze - Fakulta architektury 1 1 0 0 0 8
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 0 0 0 0 0 2
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 0 0 0 0 0 2
23410 ZČU v Plzni - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 38
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 0 0 0 0 0 4
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní 0 0 0 0 0 1
24520 TU v Liberci - Fakulta umění a architektury 0 0 0 0 0 7
25110 U Pardubice - Fakulta restaurování 1 1 0 0 0 0
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 0 0 0 0 0 1
26410 VUT v Brně - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 2
26420 VUT v Brně - Fakulta výtvarných umění 0 0 0 0 0 16
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 6
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 0 0 0 0 0 3
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 1
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 0 0 0 0 0 3
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 0 0 0 0 0 1
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 0 0 0 0 0 1
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 0 0 0 0 0 1
41340 ČZU v Praze - Fakulta tropického zemědělství 0 0 0 0 0 2
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 0 0 0 0 0 1
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 7
51310 AMU v Praze - Filmová a televizní fakulta 0 0 0 0 0 6
53900 VŠUP v Praze - Celoškolská pracoviště 4 1 3 0 0 85
54510 JAMU v Brně - Hudební fakulta 0 0 0 0 0 1
54530 JAMU v Brně - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 1
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7R900 ART & DESIGN INSTITUT - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3