MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
53000 VŠUP v Praze - Celoškolská pracoviště
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 15 11 3 1 0 452
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 3
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 1
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 47
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 4
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 0 0 0 0 0 12
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 20
11260 UK v Praze - Katolická teologická fakulta 0 0 0 0 0 5
11280 UK v Praze - Husitská teologická fakulta 0 0 0 0 0 1
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 4
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 35
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 0 0 0 0 0 3
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 3
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 9
13410 UJEP v Ústí nad Labem - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 6
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
13530 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta umění a designu 3 3 0 0 0 69
14210 MU - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 18
14220 MU - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 1
14230 MU - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 4
14330 MU - Fakulta informatiky 0 0 0 0 0 1
14410 MU - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 8
14510 MU - Fakulta sportovních studií 0 0 0 0 0 1
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 7
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 2
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 3
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 2
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 2
17450 OU v Ostravě - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 3
17500 OU v Ostravě - Fakulta umění 0 0 0 0 0 13
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 8
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 0 0 0 0 0 1
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 2
18900 U Hradec Králové - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 7
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 0 0 0 0 0 1
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 9
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 1
21230 ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická 0 0 0 0 0 1
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 0 0 0 0 0 2
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 0 0 0 0 0 1
21450 ČVUT v Praze - Fakulta architektury 1 0 1 0 0 80
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 0 0 0 0 0 1
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 0 0 0 0 0 2
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 0 0 0 0 0 1
22340 VŠCHT v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská 0 0 0 0 0 2
23210 ZČU v Plzni - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 1
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 0 0 0 0 0 1
23410 ZČU v Plzni - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 137
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 0 0 0 0 0 3
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 0 0 0 0 0 1
23520 ZČU v Plzni - Fakulta aplikovaných věd 0 0 0 0 0 1
24210 TU v Liberci - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 1
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 1
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní 0 0 0 0 0 9
24520 TU v Liberci - Fakulta umění a architektury 0 0 0 0 0 35
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 0 0 0 0 0 2
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 0 0 0 0 0 1
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 3
26410 VUT v Brně - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 13
26420 VUT v Brně - Fakulta výtvarných umění 1 1 0 0 0 51
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 1 0 0 1 0 45
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 0 0 0 0 0 2
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 0 0 0 0 0 7
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 0 0 0 0 0 3
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 0 0 0 0 0 2
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 6
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 0 0 0 0 0 6
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 0 0 0 0 0 2
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 0 0 0 0 0 4
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 0 0 0 0 0 5
41340 ČZU v Praze - Fakulta tropického zemědělství 0 0 0 0 0 2
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 0 0 0 0 0 8
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 0 0 0 0 0 3
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 11
51310 AMU v Praze - Filmová a televizní fakulta 2 1 1 0 0 32
52900 AVU v Praze - Celoškolská pracoviště 4 3 1 0 0 85
54530 JAMU v Brně - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 5
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
78900 Anglo-amer. VŠ - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7P900 ŠKODA AUTO VŠ - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7R900 ART & DESIGN INSTITUT - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 5