MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
54510 JAMU v Brně - Hudební fakulta
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 8 2 5 1 0 111
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 2
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 8
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 0 0 0 0 0 1
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
14110 MU - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
14210 MU - Filozofická fakulta 1 0 0 1 0 19
14220 MU - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 3
14230 MU - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 1
14330 MU - Fakulta informatiky 0 0 0 0 0 1
14410 MU - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 13
14510 MU - Fakulta sportovních studií 0 0 0 0 0 2
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 0 0 0 0 0 2
15120 UP v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd 0 0 0 0 0 1
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 7
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 1
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 5
16370 VFU Brno - Farmaceutická fakulta 0 0 0 0 0 1
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
17310 OU v Ostravě - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
17450 OU v Ostravě - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 2
17500 OU v Ostravě - Fakulta umění 1 0 1 0 0 27
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 2
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 0 0 0 0 0 1
23410 ZČU v Plzni - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 1
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 0 0 0 0 0 1
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 1
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 0 0 0 0 0 1
26420 VUT v Brně - Fakulta výtvarných umění 0 0 0 0 0 1
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 3
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 0 0 0 0 0 1
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 1
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 0 0 0 0 0 1
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 0 0 0 0 0 1
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 0 0 0 0 0 1
51110 AMU v Praze - Hudební a taneční fakulta 5 2 3 0 0 59
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 3
51310 AMU v Praze - Filmová a televizní fakulta 0 0 0 0 0 1
52900 AVU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
54530 JAMU v Brně - Divadelní fakulta 1 0 1 0 0 7
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6Q900 Newton College - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1