MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
54530 JAMU v Brně - Divadelní fakulta
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 18 12 2 4 0 321
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 2
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 1
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 25
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 6
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 0 0 0 0 0 14
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 13
11280 UK v Praze - Husitská teologická fakulta 0 0 0 0 0 2
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 0 0 0 0 0 1
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 16
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 0 0 0 0 0 1
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 3
13530 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 2
14110 MU - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 5
14210 MU - Filozofická fakulta 6 5 0 1 0 84
14220 MU - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 20
14230 MU - Fakulta sociálních studií 1 0 0 1 0 30
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 1 1 0 0 0 8
14330 MU - Fakulta informatiky 0 0 0 0 0 1
14410 MU - Pedagogická fakulta 4 4 0 0 0 59
14510 MU - Fakulta sportovních studií 0 0 0 0 0 6
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 0 0 0 0 0 8
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 3
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 30
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 6
15260 UP v Olomouci - Cyrilometodějská teologická fakulta 0 0 0 0 0 3
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 1 1 0 0 0 3
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 26
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 0 0 0 0 0 2
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 0 0 0 0 0 2
17110 OU v Ostravě - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 2
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 7
17310 OU v Ostravě - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 2
17450 OU v Ostravě - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 6
17500 OU v Ostravě - Fakulta umění 1 1 0 0 0 2
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 4
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 0 0 0 0 0 1
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 5
19510 SU v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě 0 0 0 0 0 1
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 0 0 0 0 0 2
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 1
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 0 0 0 0 0 1
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 0 0 0 0 0 1
21450 ČVUT v Praze - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 1
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 0 0 0 0 0 1
22320 VŠCHT v Praze - Fakulta technologie ochrany prostředí 0 0 0 0 0 1
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 0 0 0 0 0 1
23410 ZČU v Plzni - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 6
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 0 0 0 0 0 4
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní 0 0 0 0 0 1
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 0 0 0 0 0 2
24520 TU v Liberci - Fakulta umění a architektury 0 0 0 0 0 1
25110 U Pardubice - Fakulta restaurování 0 0 0 0 0 1
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 0 0 0 0 0 2
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 4
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 0 0 0 0 0 1
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 0 0 0 0 0 5
26410 VUT v Brně - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 3
26420 VUT v Brně - Fakulta výtvarných umění 3 2 0 1 0 4
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 0 0 0 0 0 4
27350 VŠB-TU Ostrava - Hornicko-geologická fakulta 0 0 0 0 0 1
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 1
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 11
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 2
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 0 0 0 0 0 1
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 0 0 0 0 0 4
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 0 0 0 0 0 1
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 0 0 0 0 0 1
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 0 0 0 0 0 1
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 2
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 0 0 0 0 0 5
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 1 1 0 0 0 0
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 0 0 0 0 0 1
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 4
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 0 0 0 0 0 1
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 0 0 0 0 0 2
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 0 0 0 0 0 2
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 0 0 0 0 0 1
43900 MENDELU v Brně - Celoškolská pracoviště a rektorát 0 0 0 0 0 1
51110 AMU v Praze - Hudební a taneční fakulta 0 0 0 0 0 11
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 2 0 2 0 0 138
51310 AMU v Praze - Filmová a televizní fakulta 1 0 0 1 0 7
52900 AVU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
53900 VŠUP v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 5
54510 JAMU v Brně - Hudební fakulta 1 1 0 0 0 7
75900 Metropolitní univerzita - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
79900 Pražská VŠ psychosoc. st. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7C900 Moravská VŠ Olomouc - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1