MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
55000 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 369 108 230 24 7 461
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 1 1 0 0 0 3
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 6
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 2
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 0 0 0 0 0 2
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 1 0 1 0 0 3
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 3
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 1 0 0 0 1 5
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 4
11260 UK v Praze - Katolická teologická fakulta 1 0 0 1 0 0
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 2
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 0 0 0 0 0 1
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 1 0 1 0 0 8
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 0 0 0 0 0 1
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 8 3 5 0 0 30
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 4 1 3 0 0 1
12220 JU v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta 2 2 0 0 0 2
12260 JU v Českých Budějovicích - Teologická fakulta 6 0 3 1 2 3
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 7 1 5 0 1 4
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 12 6 3 0 3 19
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 12 4 6 0 2 28
12520 JU v Českých Budějovicích - Fakulta rybářství a ochrany vod 1 0 0 0 1 2
13410 UJEP v Ústí nad Labem - Filozofická fakulta 1 0 1 0 0 0
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 1 1 0 0 0 3
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 1 0 1 0 0 2
13450 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta zdravotnických studií 1 0 1 0 0 1
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 2 2 0 0 0 2
14110 MU - Lékařská fakulta 1 0 1 0 0 39
14210 MU - Filozofická fakulta 6 4 1 0 1 28
14220 MU - Právnická fakulta 1 1 0 0 0 7
14230 MU - Fakulta sociálních studií 2 1 0 0 1 19
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 5 2 2 1 0 4
14330 MU - Fakulta informatiky 0 0 0 0 0 7
14410 MU - Pedagogická fakulta 24 8 12 2 2 34
14510 MU - Fakulta sportovních studií 3 0 1 0 2 9
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 2 1 0 1 0 36
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 4
15120 UP v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd 3 1 0 1 1 18
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 10
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 3
15260 UP v Olomouci - Cyrilometodějská teologická fakulta 0 0 0 0 0 3
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 6 2 3 0 1 5
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 1 0 1 0 0 15
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 1 0 1 0 0 2
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 0 0 0 0 0 1
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 0 0 0 0 0 2
16370 VFU Brno - Farmaceutická fakulta 0 0 0 0 0 1
17110 OU v Ostravě - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 9
17200 OU v Ostravě - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 1
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 1 0 1 0 0 1
17310 OU v Ostravě - Přírodovědecká fakulta 2 0 2 0 0 1
17450 OU v Ostravě - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 2
17500 OU v Ostravě - Fakulta umění 0 0 0 0 0 1
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 5 1 3 0 1 19
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 22 6 13 0 3 45
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 5 1 2 0 2 5
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 2 0 2 0 0 1
18900 U Hradec Králové - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 14
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 3 2 1 0 0 4
19510 SU v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě 1 1 0 0 0 4
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 4 3 0 0 1 5
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 1 0 0 0 1 0
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 1 0 1 0 0 1
21230 ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická 3 0 3 0 0 1
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 2 0 2 0 0 3
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 0 0 0 0 0 3
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 2 0 2 0 0 3
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 2 0 2 0 0 0
22320 VŠCHT v Praze - Fakulta technologie ochrany prostředí 1 0 1 0 0 0
22340 VŠCHT v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská 1 0 1 0 0 0
23210 ZČU v Plzni - Fakulta strojní 1 0 1 0 0 0
23220 ZČU v Plzni - Fakulta elektrotechnická 1 0 1 0 0 0
23310 ZČU v Plzni - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 4
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 1 0 1 0 0 2
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 3 1 2 0 0 3
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 0 0 0 0 0 8
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 0 0 0 0 0 3
24210 TU v Liberci - Fakulta strojní 1 1 0 0 0 0
24220 TU v Liberci - Fak. mechatron.,inf. a meziob. studií 1 0 1 0 0 0
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 8 1 4 0 3 4
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní 2 0 0 0 2 1
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 5 1 0 0 4 0
24900 TU v Liberci - Celoškolská pracoviště 4 3 0 0 1 1
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 9 3 4 1 1 7
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 3 2 0 1 0 2
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 21 6 11 0 4 19
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 3 2 1 0 0 4
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 10 1 8 1 0 41
25530 U Pardubice - Fakulta elektrotechniky a informatiky 10 1 9 0 0 5
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 4 0 2 2 0 6
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 3 1 1 0 1 2
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 9 1 7 1 0 8
26230 VUT v Brně - Fakulta informačních technologií 6 0 5 0 1 7
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 5 1 4 0 0 30
27200 VŠB-TU Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství 2 0 1 0 1 1
27230 VŠB-TU Ostrava - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 1
27240 VŠB-TU Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky 2 1 1 0 0 1
27350 VŠB-TU Ostrava - Hornicko-geologická fakulta 3 1 1 0 1 0
27360 VŠB-TU Ostrava - Fak. metalurgie a materiál. inženýrství 2 1 1 0 0 0
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 2 1 1 0 0 2
28110 UTB ve Zlíně - Fakulta technologická 7 2 5 0 0 2
28120 UTB ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky 0 0 0 0 0 3
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 1 0 1 0 0 4
28140 UTB ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky 1 0 1 0 0 3
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 11 2 5 2 2 19
28160 UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení 2 2 0 0 0 2
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 0 0 0 0 0 6
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 1 0 1 0 0 10
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 1 0 1 0 0 4
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 4 0 3 1 0 1
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 14 4 10 0 0 7
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 11 3 6 0 2 14
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 3 1 1 0 1 3
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 3 1 2 0 0 1
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 2 2 0 0 0 3
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 0 0 0 0 0 2
41900 ČZU v Praze - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 4 0 2 2 0 44
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 1 0 1 0 0 6
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 11 0 8 1 2 10
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 0 0 0 0 0 2
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 0 0 0 0 0 2
43900 MENDELU v Brně - Celoškolská pracoviště a rektorát 4 0 4 0 0 3
51310 AMU v Praze - Filmová a televizní fakulta 0 0 0 0 0 1
54510 JAMU v Brně - Hudební fakulta 0 0 0 0 0 1
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 35 16 12 1 6 10
61900 Bankovní institut VŠ - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 0
63900 VŠH v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
64900 VŠ finanční a správní - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6E900 VŠ manaž. inf. a ek. - Celoškolská pracoviště 1 0 0 0 1 0
6K900 VŠ evrop. reg. studií - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6Q900 Newton College - Celoškolská pracoviště 2 2 0 0 0 1
6T900 BIBS - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
72900 VŠ obchodní v Praze - Celoškolská pracoviště 5 1 3 1 0 4
75900 Metropolitní univerzita - Celoškolská pracoviště 3 0 3 0 0 1
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 1
79900 Pražská VŠ psychosoc. st. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7B900 Soukr. VŠ ekon. Znojmo - Celoškolská pracoviště 4 1 3 0 0 6
7D900 CEVRO - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 0
7E900 Unicorn College - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
7G900 VŠ obch. a hotelová - Celoškolská pracoviště 5 4 0 0 1 2
7J900 VŠSS Havířov - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7P900 ŠKODA AUTO VŠ - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1