MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
56000 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 683 117 476 64 26 279
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 1 0 1 0 0 0
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 1 0 0 0 1 4
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 1
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 2
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 0 0 0 0 0 1
11260 UK v Praze - Katolická teologická fakulta 1 0 1 0 0 0
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 1 0 0 0 1 2
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 3
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 0 0 0 0 0 2
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 30 3 18 7 2 18
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 8 0 3 4 1 3
12220 JU v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta 48 14 24 2 8 14
12260 JU v Českých Budějovicích - Teologická fakulta 10 1 7 2 0 3
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 11 2 8 1 0 6
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 43 5 23 9 6 27
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 190 38 114 0 38 97
12520 JU v Českých Budějovicích - Fakulta rybářství a ochrany vod 6 4 2 0 0 0
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 5 0 5 0 0 4
13520 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta životního prostředí 0 0 0 0 0 2
14110 MU - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 2
14210 MU - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 3
14220 MU - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 3
14230 MU - Fakulta sociálních studií 1 0 0 0 1 3
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 1 0 1 0 0 1
14410 MU - Pedagogická fakulta 3 1 1 1 0 3
14510 MU - Fakulta sportovních studií 0 0 0 0 0 1
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 1 0 0 0 1 3
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 1
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 0 0 0 0 0 1
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 1 0 1 0 0 1
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 1 0 0 1 0 2
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 1 0 0 0 1 4
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 1 0 1 0 0 0
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 66 2 49 7 8 23
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 5 0 4 1 0 1
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 2 0 1 0 1 1
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 4 0 2 1 1 5
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 2 1 1 0 0 1
21450 ČVUT v Praze - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 2
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 3 0 3 0 0 0
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 4 1 2 0 1 4
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 0 0 0 0 0 1
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 0 0 0 0 0 1
22340 VŠCHT v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská 0 0 0 0 0 1
23210 ZČU v Plzni - Fakulta strojní 15 2 12 1 0 4
23220 ZČU v Plzni - Fakulta elektrotechnická 4 0 3 1 0 1
23310 ZČU v Plzni - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 1
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 2 0 1 1 0 1
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 5 1 4 0 0 2
23410 ZČU v Plzni - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 1
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 5 0 4 0 1 7
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 17 1 13 1 2 12
23520 ZČU v Plzni - Fakulta aplikovaných věd 31 7 12 0 12 13
24210 TU v Liberci - Fakulta strojní 3 0 2 0 1 2
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 2 0 2 0 0 2
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní 1 1 0 0 0 0
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 2 1 0 1 0 1
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 1 0 1 0 0 0
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 0 0 0 0 0 1
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 6 0 4 1 1 8
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 9 2 4 1 2 7
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 2
25530 U Pardubice - Fakulta elektrotechniky a informatiky 0 0 0 0 0 1
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 76 9 54 3 10 18
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 4 0 3 0 1 0
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 2 0 1 1 0 1
26410 VUT v Brně - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 1
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 2 0 0 2 0 10
27120 VŠB-TU Ostrava - Fakulta stavební 7 2 3 2 0 1
27200 VŠB-TU Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství 0 0 0 0 0 1
27240 VŠB-TU Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky 1 0 0 0 1 0
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 4 0 2 0 2 1
28110 UTB ve Zlíně - Fakulta technologická 3 1 2 0 0 0
28120 UTB ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky 3 0 2 1 0 2
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 1
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 1 0 0 1 0 0
28160 UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení 5 1 2 0 2 1
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 5 0 5 0 0 4
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 3 0 2 0 1 2
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 5 0 4 0 1 4
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 4 0 2 1 1 0
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 3 0 2 1 0 2
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 19 1 14 0 4 7
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 14 0 9 1 4 14
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 2 0 1 0 1 1
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 25 8 8 2 7 9
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 5 3 1 1 0 0
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 3 0 2 0 1 10
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 6 0 6 0 0 3
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 0 0 0 0 0 2
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 3 0 1 1 1 0
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 0 0 0 0 0 1
43900 MENDELU v Brně - Celoškolská pracoviště a rektorát 2 0 1 0 1 0
52900 AVU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
53900 VŠUP v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 35 12 16 1 6 10
61900 Bankovní institut VŠ - Celoškolská pracoviště 4 1 3 0 0 0
63900 VŠH v Praze - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 1
64900 VŠ finanční a správní - Celoškolská pracoviště 2 1 1 0 0 0
65900 VŠ K. Vary - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6K900 VŠ evrop. reg. studií - Celoškolská pracoviště 4 0 2 2 0 1
6P900 VŠ TV a sportu Palestra - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
72900 VŠ obchodní v Praze - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 2
75900 Metropolitní univerzita - Celoškolská pracoviště 2 0 2 0 0 1
7C900 Moravská VŠ Olomouc - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
7E900 Unicorn College - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 1