MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
61000 Bankovní institut VŠ - Celoškolská pracoviště
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 26 7 16 2 1 1
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 1 0 0 0 1 0
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 1 0 1 0 0 1
13520 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta životního prostředí 1 0 0 0 1 0
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 1 0 0 1 0 0
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 1 1 0 0 0 0
28160 UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení 1 0 1 0 0 0
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 1 0 1 0 0 0
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 1 0 0 0 1 0
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 0
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 4 3 1 0 0 0
64900 VŠ finanční a správní - Celoškolská pracoviště 3 0 3 0 0 0
65900 VŠ K. Vary - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
6B900 VŠ ek. a manag. - Celoškolská pracoviště 2 0 1 0 1 0
6E900 VŠ manaž. inf. a ek. - Celoškolská pracoviště 2 1 1 0 0 0
6T900 BIBS - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
72900 VŠ obchodní v Praze - Celoškolská pracoviště 6 1 4 0 1 0
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
7C900 Moravská VŠ Olomouc - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0