MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
62000 EPI Kunovice - Celoškolská pracoviště
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 11 2 2 7 0 4
14230 MU - Fakulta sociálních studií 1 0 0 1 0 0
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 1 0 0 1 0 0
14410 MU - Pedagogická fakulta 1 0 0 0 1 1
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
17110 OU v Ostravě - Lékařská fakulta 1 0 0 1 0 0
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 1 0 1 0 0 0
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 0 0 0 0 0 1
27240 VŠB-TU Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky 1 0 0 1 0 0
28110 UTB ve Zlíně - Fakulta technologická 1 0 0 1 0 0
28120 UTB ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky 0 0 0 0 0 1
28140 UTB ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky 1 0 0 1 0 1
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 1
28160 UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení 1 0 0 0 1 0
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 1 0 1 0 0 0
6B900 VŠ ek. a manag. - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
6Q900 Newton College - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 0
7C900 Moravská VŠ Olomouc - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0