MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
63000 VŠH v Praze - Celoškolská pracoviště
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 40 12 20 6 2 53
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 1 0 1 0 0 6
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 2
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 1 0 1 0 0 3
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 4
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 2 0 0 1 1 0
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 1 0 1 0 0 3
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 0 0 0 0 0 1
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 0 0 0 0 0 1
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 1 0 0 0 1 1
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 1 0 0 1 0 0
14220 MU - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 1
14230 MU - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 1
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 0 0 0 0 0 2
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 3
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 1
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 2 1 1 0 0 3
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 0 0 0 0 0 1
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 1
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 0 0 0 0 0 1
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 0 0 0 0 0 1
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 0 0 0 0 0 4
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 0 0 0 0 0 1
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 0 0 0 0 0 2
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní 1 1 0 0 0 0
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 0 0 0 0 0 1
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 1 0 0 0 1 0
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 0 0 0 0 0 1
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 1
28160 UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení 0 0 0 0 0 1
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 0 0 0 0 0 1
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 0 0 0 0 0 4
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 0 0 0 0 0 6
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 0 0 0 0 0 1
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 0 0 0 0 0 1
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 2 0 2 0 0 7
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 2 0 1 0 1 2
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 0 0 0 0 0 1
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 0 0 0 0 0 2
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 1 0 0 1 0 0
41900 ČZU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 2
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 1
64900 VŠ finanční a správní - Celoškolská pracoviště 2 0 1 0 1 2
65900 VŠ K. Vary - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
6B900 VŠ ek. a manag. - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
6F900 VŠ mezinár. a veř. vztahů - Celoškolská pracoviště 2 0 2 0 0 3
6Q900 Newton College - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 2
71900 Soukr VŠ ekon. studií - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 0
72900 VŠ obchodní v Praze - Celoškolská pracoviště 9 4 5 0 0 7
75900 Metropolitní univerzita - Celoškolská pracoviště 4 0 4 0 0 4
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 5
7G900 VŠ obch. a hotelová - Celoškolská pracoviště 4 4 0 0 0 3
7P900 ŠKODA AUTO VŠ - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 1