MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
64000 VŠ finanční a správní - Celoškolská pracoviště
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 58 28 12 14 4 124
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 0 0 0 0 0 1
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 8
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 9
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 1 1 0 0 0 13
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 4
11270 UK v Praze - Evangelická teologická fakulta 1 0 0 1 0 0
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 0 0 0 0 0 1
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 0 0 0 0 0 3
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 2
13420 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta výr. technologií a 1 0 1 0 0 0
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 2
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 1 1 0 0 0 9
13520 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta životního prostředí 4 2 0 1 1 1
13530 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 1
14210 MU - Filozofická fakulta 1 0 0 1 0 0
14220 MU - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 4
14230 MU - Fakulta sociálních studií 1 0 0 0 1 1
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 0 0 0 0 0 1
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 2
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 2
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 2
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 0 0 0 0 0 1
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 1 0 0 1 0 1
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 1
21230 ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická 1 0 1 0 0 0
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 0 0 0 0 0 3
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 1 1 0 0 0 0
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 0 0 0 0 0 1
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 0 0 0 0 0 7
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 0 0 0 0 0 3
23410 ZČU v Plzni - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 1
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 0 0 0 0 0 1
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 1 1 0 0 0 1
23520 ZČU v Plzni - Fakulta aplikovaných věd 0 0 0 0 0 1
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 1 1 0 0 0 0
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 2 1 0 1 0 0
27350 VŠB-TU Ostrava - Hornicko-geologická fakulta 1 0 0 1 0 0
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 2
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 2 0 1 1 0 7
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 0 0 0 0 0 6
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 0 0 0 0 0 9
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 3 1 1 1 0 6
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 3 0 2 1 0 4
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 2 1 0 0 1 4
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 2 0 2 0 0 29
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 0 0 0 0 0 1
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 1 0 0 1 0 2
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 2 1 1 0 0 3
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 0 0 0 0 0 3
41900 ČZU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 2 1 1 0 0 0
61900 Bankovní institut VŠ - Celoškolská pracoviště 3 3 0 0 0 0
63900 VŠH v Praze - Celoškolská pracoviště 2 1 0 0 1 2
65900 VŠ K. Vary - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 0
6A900 VŠ aplik. práva - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
6B900 VŠ ek. a manag. - Celoškolská pracoviště 6 6 0 0 0 0
6D900 University of NY - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 1
6E900 VŠ manaž. inf. a ek. - Celoškolská pracoviště 5 5 0 0 0 6
6F900 VŠ mezinár. a veř. vztahů - Celoškolská pracoviště 1 0 0 0 1 2
6K900 VŠ evrop. reg. studií - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 4
6M900 VŠ reg. rozvoje - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6Q900 Newton College - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
72900 VŠ obchodní v Praze - Celoškolská pracoviště 2 1 1 0 0 4
75900 Metropolitní univerzita - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 14
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 8
78900 Anglo-amer. VŠ - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
79900 Pražská VŠ psychosoc. st. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7B900 Soukr. VŠ ekon. Znojmo - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
7D900 CEVRO - Celoškolská pracoviště 3 2 0 1 0 3
7E900 Unicorn College - Celoškolská pracoviště 2 1 0 0 1 3
7N900 VŠ aplik. psych. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7P900 ŠKODA AUTO VŠ - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 2