MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
65000 VŠ K. Vary - Celoškolská pracoviště
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 15 7 4 3 1 14
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 2
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 2
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 0 0 0 0 0 3
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 1
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 1 0 1 0 0 0
13410 UJEP v Ústí nad Labem - Filozofická fakulta 1 0 0 1 0 0
13420 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta výr. technologií a 0 0 0 0 0 1
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 1 1 0 0 0 0
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 0 0 0 0 0 2
14220 MU - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 1
14410 MU - Pedagogická fakulta 1 0 1 0 0 0
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 1 1 0 0 0 0
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 2 1 1 0 0 3
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 2 1 0 1 0 3
23410 ZČU v Plzni - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 1
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 0 0 0 0 0 2
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 0 0 0 0 0 1
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 0 0 0 0 0 1
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
61900 Bankovní institut VŠ - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
63900 VŠH v Praze - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
64900 VŠ finanční a správní - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 0
6E900 VŠ manaž. inf. a ek. - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
6P900 VŠ TV a sportu Palestra - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
72900 VŠ obchodní v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
75900 Metropolitní univerzita - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
77900 VŠ K.Engliše - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
7D900 CEVRO - Celoškolská pracoviště 1 0 0 0 1 0
7P900 ŠKODA AUTO VŠ - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1